reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 16 listopada 2018

Apator: zyski w górę przy niższych przychodach

Grupa Apator po 9 miesiącach 2018 r. osiągnęła wyniki powyżej poziomów ubiegłorocznych - zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i wskaźników efektywności, przy niższych niż w 2017 roku przychodach – pisze Apator w komunikacie.

Obroty trzeciego kwartału 2018 r. wyniosły 202,2 mln zł, poziom EBITDA przekroczył 34,2 mln zł, a zysk netto 17,2 mln zł. W ujęciu narastającym, od początku 2018 r., wypracowano EBITDA na poziomie 99,3 mln zł, a zysk netto w wysokości 53,3 mln zł (wyższe o 8,3 mln zł dla EBITDA i o 8,0 mln zł dla zysku netto niż w roku ubiegłym), i jak informuje firma, daje to mocne podstawy do wykonania skonsolidowanej prognozy rocznej. W trzecim kwartale grupa przystąpiła do realizacji dostaw w ramach kontraktów, z jakimi wchodziła w drugą połowę roku, budując równocześnie portfel zamówień na kolejne okresy (m.in. do momentu publikacji niniejszego raportu Apator SA otrzymał informację o zamiarze skorzystania z prawa opcji przez wszystkie siedem oddziałów PGE Dystrybucja SA, z którymi podpisano umowy w kwietniu br. Oznacza to, że łączna wartość zamówień PGE w 2019 r. osiągnie 32,5 mln zł). Apator podkreśla, że okres I-III kwartału 2018 r. to również czas intensywnych prac rozwojowych w grupie. Główne obszary badań w zakresie R&D obejmowały:
  • rozwój rodziny wodomierzy utradźwiękowych ULTRIMIS,
  • rozwój portfolio ofertowego w zakresie aparatury łączeniowej, w szczególności: nową wersję koncentratora RSU, nowy rozłącznik ARS 00/60 mm pro oraz nowy rozłącznik bezpiecznikowy dla przemysłu mSDF80, a także nową wersję ogranicznika przepięć o wyższych parametrach (smartASA),
  • opracowanie nowej serii produktów microBEL do monitoringu i automatyzacji rozdzielni nn/SN, rozwój systemu FDID do wykrywania zwarć na sieci oraz systemu SCADA (wdrożenie nowych modułów obliczeniowych) w linii systemów sterowania i nadzoru.
W zakresie pomiaru energii elektrycznej Apator wdrożył na rynek nowy licznik OTUS, LEWSystem2 (nowa wersja systemu do generowania kodów dla liczników przedpłatowych typu LEW) oraz pracował nad zastosowaniem nowych technologii komunikacyjnych w licznikach. Równocześnie w trzecim kwartale 2018 r. grupa Apator intensywnie pracowała nad nową strategią na lata 2019-2023, która 17 października została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Apator SA i podana do publicznej widomości. Zgodnie z założeniami nowej strategii, grupa Apator planuje istotny wzrost skali działania (osiągnięcie EBITDA na poziomie 220 mln PLN oraz przychodów ze sprzedaży na poziomie 1,4 mld PLN w 2023 r.), którego motorem będzie rozwój dotychczasowych biznesów oraz rozbudowa portfolio produktowego w kierunku zaawansowanych technologicznie rozwiązań do zarządzania mediami energetycznymi, w tym rozwiązań klasy smart oraz systemów do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji. Cele finansowe realizowane będą w oparciu o utrzymanie silnej pozycji na rynku krajowym, wzrost udziałów na rynkach strategicznych (Niemcy, Europa Środkowo-Wschodnia) oraz wykorzystanie szans sprzedażowych na pozostałych rynkach europejskich. - Apator będzie kładł nacisk na segmenty klientów o dużym potencjale sprzedaży i rentowności oraz rozwijał sprzedaż wysokomarżowych produktów, w tym inteligentnych rozwiązań – czytamy w raporcie spółki. Zarząd Apator SA podtrzymał opublikowaną prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2018 rok, przy czym zaznaczył, że przychody będą się kształtować w okolicy dolnego progu widełek (prognoza: skonsolidowane przychody ze sprzedaży w przedziale: 850 mln zł - 880 mln zł oraz zysk netto 65 mln zł - 70 mln zł). © Apator
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2