reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny | 16 listopada 2018

LUG: po trzech kwartałach poprawa zysku i rentowności

Grupa Kapitałowa LUG SA, producent systemowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki oświetleniowej, opublikował skonsolidowane wyniki za III kwartał 2018 roku.

W omawianym okresie przychody Grupy wyniosły 42,94 mln zł i wzrosły o 9,4 proc. w porównaniu do III kwartału 2017 roku. To już drugi kwartał w historii Grupy, gdy przychody przekroczyły barierę 40 mln zł. Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 2,44 mln zł. Narastająco zysk netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2018 roku wykazał wzrost o 17,6 proc., do poziomu 5,01 mln zł. Grupa LUG zakończyła III kwartał 2018 roku wzrostem zysków szybszym niż wzrost przychodów oraz dalszą poprawą rentowności. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 11 proc. r/r, a dzięki optymalizacji kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów marża brutto na sprzedaży osiągnęła 47,1 proc., zaledwie 0,9 p.p. mniej niż w rekordowym w historii Grupy IV kw. 2017 r. Wynik EBITDA i operacyjny wzrosły odpowiednio o +44,7 proc. oraz o +54,7 proc. r/r prowadząc do zwiększenia marż odpowiednio o 2,5pp i 1,8pp w ujęciu r/r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,44 mln zł i pozwolił na wygenerowanie marży netto na poziomie 5,7 proc., o 0,3pp wyższej niż przed rokiem. - Wypracowane w III kwartale wyniki finansowe napawają mnie optymizmem pomimo symptomów pogarszania się warunków makroekonomicznych. Udało nam się poprawić rentowność realizowanych projektów i kontynuować wzrost marż, m.in. dzięki korzyściom skali i inwestycji w nowoczesne, zautomatyzowane wyposażenie zakładów wytwórczych. Dobre wskaźniki finansowe potwierdzają też, że realizowane od ubiegłego roku kierunki rozwoju przynoszą efekty w postaci poprawy wyników operacyjnych i utrzymania marży brutto na poziomie ponad 47 proc. - komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu Grupy Kapitałowej LUG. Po raz pierwszy w historii Grupy udało się wypracować zysk brutto przekraczając poziom 20 mln zł w jednym kwartale. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów zysk brutto na sprzedaży wyniósł 70,79 mln zł, co oznacza wzrost o 25,1 proc. (o niemal 10pp wyższy niż wzrost przychodów). Trzeci kwartał zaowocował też wzmocnieniem sprzedaży krajowej w stosunku do eksportu. Przychody z projektów realizowanych w kraju w minionym kwartale wyniosły 24,77 mln zł i stanowiły 57,7 proc. całości przychodów. - To nie jest stała tendencja. Odnotowany wzrost przychodów krajowych jest efektem dywersyfikacji źródeł przychodów i umiejętności wykorzystania utrzymującej się dobrej koniunktury na rynku polskim oraz przesunięciem części realizowanych kontraktów zagranicznych na kolejne miesiące. Spodziewamy się, że dynamika przychodów eksportowych w kolejnych kwartałach wróci na dotychczasowe poziomy - dodaje prezes Wtorkowski. Zysk netto wyniósł w III kw. 2018 r. 2,44 mln zł i był o 15,1 proc. wyższy niż przed rokiem oraz aż o 70,6 proc. wyższy niż w II kw. 2018 r. W efekcie marża netto wzrosła o 0,3pp w ujęciu r/r/ i 2,2pp w ujęciu kw/kw. W ostatnich czterech kwartałach suma zysku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wzrosła o 43,3 proc. i wyniosła 7,84 mln zł, więcej niż w całym 2017 r. Wynik EBITDA wyniósł w III kw. 2018 r. 4,34 mln zł, o 44,7% więcej niż przed rokiem i o 24,4% więcej niż w II kw. 2018 r. Marża EBITDA wyniosła 10,1%, czyli o 1,7pp więcej niż przed kwartałem i o 2,5pp więcej niż przed rokiem. Fabryka w Argentynie oficjalnie otwarta Po kilkunastu miesiącach prac uruchomiono produkcję w zakładzie produkcyjno-montażowym LUG w Argentynie. W pierwszej zagranicznej fabryce Grupy LUG produkowane są najnowszej generacji oprawy oświetleniowe LED, przeznaczone do oświetlenia przestrzeni miejskich, infrastruktury drogowej, szkół, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. - Internacjonalizacja jest jednym z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Wciąż poszukujemy nowych rynków zbytu. Stąd też inicjatywa związana z założeniem nowej spółki LUG Turkey, która dołączyła do Grupy Kapitałowej LUG. W październiku oficjalnie otworzyliśmy zakład produkcyjno-montażowy w Argentynie, w którym ruszyła już produkcja – podkreśla Ryszard Wtorkowski. © LUG
reklama
reklama
October 20 2020 19:22 V18.11.10-2