reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 15 listopada 2018

Lena Lighting: zyski w dół

Spółka z branży oświetleniowej ze Środy Wielkopolskiej opublikowała raport za 3 kwartał 2018 roku. Przychody ze sprzedaży za ten okres były niższe od przychodów w analogicznym kwartale 2017 roku o 9% i osiągnęły poziom 32 956 tys. PLN, przy zysku netto 2 296 tys. PLN.

Narastająco za 3 kwartały roku 2018 przychody osiągnęły poziom 94 451 tys. PLN i były niższe o 1,27% od przychodów osiągniętych w tym samym okresie roku 2017. W 2017 r. wartość osiągniętych przychodów za 3 kwartały wyniosła: 95 668 tys. PLN. Zysk netto za 3 kwartały 2018 roku wyniósł 4 954 tys. PLN, w porównaniu do 8 791 tys. PLN w 3 kwartałach 2017 roku. Przychody spółki na rynku krajowym za 3 kwartały roku 2018 były wyższe od przychodów osiągniętych w za 3 kwartały roku 2017 i zamknęły się kwotą 45 653 tys. PLN, w porównaniu do sprzedaży w 2017 roku kiedy wynosiły 44 852 tys. PLN – wzrost o 1,79%. Na rynkach zagranicznych przychody za 3 kwartały 2018 r. wyniosły 48 798 tys. PLN, w odniesieniu do 50,816 tys. PLN za 3 kwartały 2017r. – spadek o 3,97% (przychody wyrażone w EUR spadły o 3,74%). Spadek przychodów za 3 kwartał 2018 r. w stosunku do wartości osiągniętej w trzecim kwartale 2017 r. wynikał w głównej mierze z wysokiej bazy roku 2017 r. w którym to nastąpiła realizacja dużego kontraktu na terenie Afryki. Wynik netto za 3 kwartał 2018 rok wyniósł: 2 296 tys. PLN i był niższy niż w 3 kwartale roku 2017 o 1 384 tys. PLN. Wpływ na spadek wyniku w trzecim kwartale miały czynnik wpływające na wynik całego roku 2018, które to były już opisywane w raporcie za I półrocze 2018 r., tj. konieczne było zwiększenie nakładów na zatrudnienie – głównie osób związanych z procesem produkcyjnym w związku z rozwojem i inwestycjami w park maszynowy. Poniesione wyższe koszty wynagrodzeń, odpisów amortyzacyjnych wpłynęły na osiąganą rentowność i wysokość zysku brutto na sprzedaży – poinformowała firma w komunikacie.
reklama
reklama
September 28 2020 14:54 V18.10.14-2