reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© aydindurdu dreamstime.com Biznes | 14 listopada 2018

Sonel sprzeda pakiet udziałów w indyjskiej spółce

12 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, na rzecz obywatela Indii, do 210 000 sztuk udziałów w spółce zależnej Sonel Instruments India Private Limited, co stanowi do 30% udziału w kapitale zakładowym.

Sonel jest obecnie właścicielem 90% udziałów w kapitale zakładowym ( 630000 sztuk) tego podmiotu, a kupujący posiada 10% (70000 sztuk). Warunkiem przeprowadzenia transakcji jest wywiązywanie się na dzień dokonania transakcji z warunków porozumienia dotyczącego zasad rozliczenia zadłużenia Sonel Instruments India Privete Limited. Jeżeli transakcja zostanie przeprowadzona kupujący będzie posiadał 40% , a Sonel 60% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej. Sprzedaż może nastąpić w dwóch transzach rocznych, po do 105 000 udziałów, w cenie 10 INR za sztukę (równowartość w EUR według kursu z dnia poprzedzającego dzień transakcji) i zostać zrealizowana do końca 2020 roku. Pierwsza transakcja może byś wykonana w roku 2019. Zapłata za udziały nastąpi przelewem na konto Sonel SA przed ich wydaniem.
reklama
reklama
October 26 2020 15:29 V18.11.11-2