reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Ursus Przemysł elektroniczny | 09 listopada 2018

Ursus rusza z restrukturyzacją

Sąd przychylił się do wniosku zarządu Ursus SA i wyraził zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, który ma ochronić spółkę przed niewypłacalnością.
- Zamiarem zarządu jest ochrona praw i interesów spółki, jej akcjonariuszy, pracowników i kontrahentów wobec grożącej spółce niewypłacalności spowodowanej nagromadzeniem niekorzystnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym w Polsce i za granicą. Złożony w sądzie i realizowany od dziś plan restrukturyzacji dotyczy okresu IV kw. 2018-2023 - czytamy w komunikacie Ursusa.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu, na wniosek Ursus SA, przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Oznacza to, że spółka otrzymała ochronę na czas realizacji planu restrukturyzacyjnego tak, by po jego wdrożeniu była gotowa do spłaty wierzytelności i dalszej niezakłóconej kontynuacji biznesu.

- Zdecydowaliśmy się skorzystać z Prawa Restrukturyzacyjnego i przewidzianego w jego ramach Przyspieszonego Postępowania Restrukturyzacyjnego, ponieważ jego nadrzędnym celem jest uzdrowienie biznesu z korzyścią dla jego wierzycieli, ale również z myślą o pracownikach, kontrahentach i innych interesariuszach. W obecnej sytuacji spółki jest to dla nas priorytet. Ursus SA to firma o długiej historii i symbol polskiej branży motoryzacyjnej. Trwale wpisała się w krajobraz gospodarczy Polski, przyczyniając się przy tym do rozwoju regionów, w których działają jej zakłady produkcyjne. Obecnie borykamy się z okresowymi trudnościami, ale fundamenty naszej działalności są stabilne. Nie zgodzimy się, aby kumulacja niesprzyjających zdarzeń pokrzyżowała dalsze plany działalności spółki. Dlatego, abyśmy mogli szybko przejść do realizacji planu naprawczego i wykorzystania potencjału drzemiącego w podpisanych kontraktach, wybraliśmy przyspieszone postępowanie układowe – komentuje Michał Nidzgorski, wiceprezes zarządu Ursus SA.

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech możliwych typów restrukturyzacji. Cechuje je wiele uproszczeń, które mają za zadanie doprowadzić do zawarcia układu w możliwie jak najkrótszym czasie. Spółka podkreśla, że to zdecydowany atut dla wierzycieli, gdyż dużo szybciej niż na przykład w postępowaniu sanacyjnym mogą uzyskać korzyści z zawartego układu. Integralną częścią każdego postępowania układowego jest złożenie do sądu planu restrukturyzacyjnego.

Plan restrukturyzacyjny Ursus SA zakłada działania prowadzące do spłaty wierzycieli m.in. poprzez:
  • sprzedaż aktywów;
  • zwiększenie przychodów z działalności,
  • optymalizację kosztów działania przedsiębiorstwa i zwiększenie marżowości.

We wniosku do sądu zarząd spółki przedstawił następujące wstępne propozycje układowe:
  • podział wierzycieli na cztery grupy, w zależności od skali i rodzaju prowadzonego ze spółką biznesu,
  • spłatę zobowiązań począwszy od 13 miesiąca wykonywania układu.

- Wierzymy, że rynek zrozumie zasadność podjętej decyzji i będzie nas wspierał, a wierzyciele wykażą się dużą wolą współpracy. Dołożymy wszelkich starań by możliwie szybko przezwyciężyć ten trudny ale przejściowy okres i wrócić do prowadzenia biznesu na normalnych warunkach – dodaje Michał Nidzgorski.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 14 2018 11:24 V11.8.1-2