reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 08 listopada 2018

Hawk-e stworzy system zarządzania ruchem dronów

PAŻP w sierpniu tego roku podpisała umowę z Hawk-e, technologiczną spółką celową JSW INNOWACJE SA, dotyczącą przeprowadzenia procesu akredytacji systemu zarządzania lotami dronów - UTM (Unmanned Aerial Vehicles Traffic Management).
Efektem tych prac będzie gotowość do wykorzystania operacyjnego systemu. Umowa, w ramach której PAŻP otrzyma licencję na wykorzystanie systemu do końca 2020 roku, ma charakter barterowy, co równoważy koszty akredytacji systemu UTM oraz podsystemu DTM przez PAŻP. Wynagrodzenie każdej ze stron za świadczone usługi wynosi 2,1 mln zł netto. Zawarta umowa nie oznacza jednak, że PAŻP docelowo zakupi ten system – czytamy w komunikacie.

- Współpraca z Hawk-e służy pozyskaniu wiedzy i doświadczenia koniecznego do stworzenia w niedalekiej przyszłości systemu zarządzania ruchem dronów - wskazał prezes PAŻP Janusz Janiszewski. Dodał, że obecnie w Agencji trwają prace nad stworzeniem kompleksowego planu działań PAŻP na rzecz rozwoju środowiska U-space.

Zdaniem PAŻP, podobnie jak w lotnictwie załogowym, kluczowym elementem U-Space będzie system agregujący informacje o operatorach, dostępności przestrzeni powietrznej i możliwości wykonywania lotów w danym obszarze przestrzeni, przetwarzającym m.in. informacje dotyczące planowanych lotów i dostępności przestrzeni. Do systemu, na ogólnodostępnych zasadach, będą dołączani zainteresowani dostawcy usług i technologii BSP, którzy będą współtworzyć przyszłe środowisko U-space, organizujące bezpieczne loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę.

Producenci nowych technologii i rozwiązań, które mogłyby być wykorzystane w tworzącym się środowisku U-space będą mieli również okazję przetestować ich praktyczne działanie w ramach powstałego we wrześniu Centralno-europejskiego Demonstratora Dronów. CEED został ogłoszony na katowickiej konferencji Impact Revolution Mobility 2018 przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

PAŻP poinformowała też, że wspólnie z krajowymi partnerami z którymi tworzy Centralny Europejski Demonstrator Dronów (CEDD) - Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią - dołączyła do Europejskiej Sieci Demonstratorów U-space (European Network of U-Space Demonstrators). Celem Sieci jest podejmowanie zbiorowych wysiłków w zakresie przeprowadzania testów nowych technologii, w tym przyspieszenie rozwoju koncepcji U-space.

W ramach realizacji ogłoszonej w 2016 r. przez Komisję Europejską w tzw. Deklaracji Warszawskiej ogólnoeuropejskiej koncepcji U-space, PAŻP rozwija program zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych. Celem programu jest wypracowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu ruchu BSP i pozwalających na włączenie nowych projektów technologicznych związanych z rynkiem dronowym do istniejącego systemu zarządzania ruchem lotniczym.

Źródło: PAŻP
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 14 2018 11:24 V11.8.1-2