reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© wizzyfx dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 listopada 2018

Apator dostarczy więcej liczników do PGE Dystrybucja

Apator SA poinformował, że sześć (z siedmiu) oddziałów PGE Dystrybucja SA zamierza skorzystać z prawa opcji. Łączna wartość zamówień w ramach prawa opcji wynosi obecnie 29,2 mln PLN. Wartość opcji dla ostatniego z oddziałów wynosi 3,3 mln PLN.

Najnowszy raport Apatora o zamiarze skorzystania przez PGE Dystrybucja z prawa opcji przedstawiono w nawiązaniu do informacji o podpisaniu umowy z PGE Dystrybucja na dostawy 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej. Kontrakt zawarto 19 kwietnia 2018 roku, a jego wartość to 21,5 mln PLN. Zgodnie z warunkami umowy, prawo opcji przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o kwotę 32,5 mln PLN z realizacją dostaw w 2019 roku. W związku z powyższym łączna maksymalna wartość kontraktu wynosi 57,3 mln PLN.
reklama
reklama
October 05 2022 12:09 V20.8.44-2