reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Nauka | 30 pa藕dziernika 2018

Naukowcy z PG opracowuj膮 innowacyjn膮 metod臋 pomiarów mobilnych z u偶yciem anten satelitarnych

Zesp贸艂 pracownik贸w z Wydzia艂u Elektrotechniki i Automatyki i Wydzia艂u In偶ynierii L膮dowej i 艢rodowiska uczestniczy w projekcie badawczo-rozwojowym, kt贸rego celem jest opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego.
W ramach dotychczasowych bada艅 opracowana zosta艂a nowatorska metoda pomiar贸w mobilnych, polegaj膮ca na rejestrowaniu wsp贸艂rz臋dnych osi tor贸w kolejowych za pomoc膮 anten satelitarnych zainstalowanych na poruszaj膮cych si臋 pojazdach szynowych.

Projekt 鈥濱nnoSatTrack”, pt. 鈥濷pracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego”, kt贸ry uzyska艂 dofinansowanie w ramach programu BRIK - Badania i Rozw贸j w Infrastrukturze Kolejowej (Program Operacyjny Inteligentny Rozw贸j 2014-2020), b臋dzie realizowany do 2021 r. przez konsorcjum Politechniki Gda艅skiej (Wydzia艂 Elektrotechniki i Automatyki 鈥 Katedra In偶ynierii Elektrycznej Transportu oraz Wydzia艂 In偶ynierii L膮dowej i 艢rodowiska 鈥 Katedra Transportu Szynowego i Most贸w) 鈥 lider przedsi臋wzi臋cia oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Wydzia艂 Nawigacyjny 鈥 Katedra Geodezji i Oceanografii).
鈥 Przez d艂ugie lata projektowanie opiera艂o si臋 na danych zebranych z terenu za pomoc膮 ma艂o dok艂adnej metody. Wykorzystanie pomiar贸w satelitarnych wprowadza now膮 jako艣膰 w kontek艣cie dok艂adno艣ci, niezawodno艣ci i szybko艣ci wyznaczania osi toru kolejowego 鈥 m贸wi dr hab. in偶. Andrzej Wilk, prof. nadzw. PG, kierownik projektu. 鈥 Nasz projekt dotyczy strategicznego problemu rozwoju techniki mobilnych pomiar贸w satelitarnych na potrzeby zarz膮dcy infrastruktury kolejowej PKP PLK SA. Dynamicznie rozwijane techniki pozycjonowania satelitarnego wraz z zaawansowanymi algorytmami przetwarzania danych pomiarowych pos艂u偶y膰 maj膮 do rozwoju dziedziny zarz膮dzania informacj膮 o liniach kolejowych na potrzeby planowania, projektowania, oceny i utrzymania infrastruktury torowej.

W ramach projektu ma zosta膰 opracowana niezawodna i precyzyjna metoda wyznaczania osi toru kolejowego z wykorzystaniem metody mobilnych pomiar贸w satelitarnych, w celu rejestrowania ukszta艂towania geometrycznego linii kolejowych w pa艅stwowym uk艂adzie odniesienia PUWG2000. Precyzyjna identyfikacja osi tor贸w kolejowych stwarza szereg mo偶liwo艣ci zwi膮zanych z wykorzystaniem danych cyfrowych o lokalizacji tor贸w oraz towarzysz膮cych obiekt贸w in偶ynierskich. Dane te mog膮 s艂u偶y膰 do r贸偶nych analiz wykonywanych w ramach zarz膮dzania infrastruktur膮 kolejow膮, np. analiz symulacyjnych przejazd贸w teoretycznych poci膮g贸w, czy lokalizacji pojazd贸w szynowych w czasie rzeczywistym.

Projekt 鈥濱nnoSatTrack” uzyska艂 dofinansowanie w ramach programu BRIK - Badania i Rozw贸j w Infrastrukturze Kolejowej (Program Operacyjny Inteligentny Rozw贸j 2014-2020), wspieraj膮cego badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze infrastruktury kolejowej. Przedsi臋wzi臋cie o bud偶ecie ponad 2,5 mln z艂 wsp贸艂finansowane przez Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju oraz sp贸艂k臋 PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Pocz膮tki interdyscyplinarnej wsp贸艂pracy badawczej pomi臋dzy Politechnik膮 Gda艅sk膮 a Uniwersytetem Morskim w Gdyni nad wykorzystaniem pomiar贸w satelitarnych do inwentaryzacji szlak贸w kolejowych si臋gaj膮 2008 r. Akademia Marynarki Wojennej (a nast臋pnie Akademia Morska w Gdyni 鈥搊becnie Uniwersytet Morski w Gdyni) od pocz膮tku prowadzi艂a pomiary satelitarne, natomiast Politechnika Gda艅ska rozwija艂a stron臋 aplikacyjn膮 tych pomiar贸w w torze kolejowym. W ramach dotychczasowych bada艅 opracowana zosta艂a innowacyjna metoda pomiar贸w mobilnych, polegaj膮ca na rejestrowaniu wsp贸艂rz臋dnych osi tor贸w kolejowych za pomoc膮 anten satelitarnych zainstalowanych na poruszaj膮cych si臋 pojazdach szynowych. Efektem prowadzonych prac jest kilkadziesi膮t publikacji naukowych oraz wydana w tym roku monografia naukowa 鈥濸rojektowanie i eksploatacja dr贸g szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiar贸w satelitarnych" (autorzy: prof. dr hab. in偶. W艂adys艂aw Koc, prof. dr hab. in偶. Cezary Specht, dr in偶. Piotr Chrostowski, Wydawnictwo Politechniki Gda艅skiej 2018).
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
January 17 2019 14:20 V11.11.0-1