reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Nauka | 30 października 2018

Naukowcy z PG opracowują innowacyjną metodę pomiarów mobilnych z użyciem anten satelitarnych

Zespół pracowników z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki i Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska uczestniczy w projekcie badawczo-rozwojowym, którego celem jest opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego.

W ramach dotychczasowych badań opracowana została nowatorska metoda pomiarów mobilnych, polegająca na rejestrowaniu współrzędnych osi torów kolejowych za pomocą anten satelitarnych zainstalowanych na poruszających się pojazdach szynowych.
Projekt „InnoSatTrack”, pt. „Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020), będzie realizowany do 2021 r. przez konsorcjum Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektrotechniki i Automatyki – Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – Katedra Transportu Szynowego i Mostów) – lider przedsięwzięcia oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Wydział Nawigacyjny – Katedra Geodezji i Oceanografii).
– Przez długie lata projektowanie opierało się na danych zebranych z terenu za pomocą mało dokładnej metody. Wykorzystanie pomiarów satelitarnych wprowadza nową jakość w kontekście dokładności, niezawodności i szybkości wyznaczania osi toru kolejowego – mówi dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. nadzw. PG, kierownik projektu. – Nasz projekt dotyczy strategicznego problemu rozwoju techniki mobilnych pomiarów satelitarnych na potrzeby zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK SA. Dynamicznie rozwijane techniki pozycjonowania satelitarnego wraz z zaawansowanymi algorytmami przetwarzania danych pomiarowych posłużyć mają do rozwoju dziedziny zarządzania informacją o liniach kolejowych na potrzeby planowania, projektowania, oceny i utrzymania infrastruktury torowej. W ramach projektu ma zostać opracowana niezawodna i precyzyjna metoda wyznaczania osi toru kolejowego z wykorzystaniem metody mobilnych pomiarów satelitarnych, w celu rejestrowania ukształtowania geometrycznego linii kolejowych w państwowym układzie odniesienia PUWG2000. Precyzyjna identyfikacja osi torów kolejowych stwarza szereg możliwości związanych z wykorzystaniem danych cyfrowych o lokalizacji torów oraz towarzyszących obiektów inżynierskich. Dane te mogą służyć do różnych analiz wykonywanych w ramach zarządzania infrastrukturą kolejową, np. analiz symulacyjnych przejazdów teoretycznych pociągów, czy lokalizacji pojazdów szynowych w czasie rzeczywistym. Projekt „InnoSatTrack” uzyskał dofinansowanie w ramach programu BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020), wspierającego badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze infrastruktury kolejowej. Przedsięwzięcie o budżecie ponad 2,5 mln zł współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Początki interdyscyplinarnej współpracy badawczej pomiędzy Politechniką Gdańską a Uniwersytetem Morskim w Gdyni nad wykorzystaniem pomiarów satelitarnych do inwentaryzacji szlaków kolejowych sięgają 2008 r. Akademia Marynarki Wojennej (a następnie Akademia Morska w Gdyni –obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni) od początku prowadziła pomiary satelitarne, natomiast Politechnika Gdańska rozwijała stronę aplikacyjną tych pomiarów w torze kolejowym. W ramach dotychczasowych badań opracowana została innowacyjna metoda pomiarów mobilnych, polegająca na rejestrowaniu współrzędnych osi torów kolejowych za pomocą anten satelitarnych zainstalowanych na poruszających się pojazdach szynowych. Efektem prowadzonych prac jest kilkadziesiąt publikacji naukowych oraz wydana w tym roku monografia naukowa „Projektowanie i eksploatacja dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych" (autorzy: prof. dr hab. inż. Władysław Koc, prof. dr hab. inż. Cezary Specht, dr inż. Piotr Chrostowski, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2018).
reklama
reklama
September 28 2020 14:54 V18.10.14-1