reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 29 października 2018

Energa rozpoczyna współpracę z Instytutem Lotnictwa

A dokładniej: powołane przez Grupę Energa Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) będzie prowadziło wspólne prace badawczo-rozwojowe z Instytutem Lotnictwa w Warszawie.

Wspólne działania CBRF oraz Instytutu Lotnictwa na rzecz rozwoju innowacyjności w projektach dla sektora energetycznego obejmują między innymi inicjowanie oraz realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Celem współpracy jest również obniżenie kosztów działalności oraz wprowadzenie nowych technologii do codziennego użytku.
Pierwszy etap współpracy zakłada:
  • analizę możliwości wykorzystania autonomicznych dronów i bezzałogowych samolotów dalekiego zasięgu w energetyce,
  • wzrost wykorzystania systemów teledetekcji i pływających turbin wodnych,
  • rozwój technologii konwersji i akumulacji energii.
Jak podkreśla Marcin Karlikowski, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego Energa im. M. Faradaya, Energa współpracuje już z licznymi instytucjami naukowych, a potencjał Instytutu Lotnictwa, firma chce wykorzystać między innymi dla sprawnego wykrywania uszkodzeń i zapobiegania awariom linii oraz infrastruktury energetycznej. - Pomoże tu bogate doświadczenie Instytutu Lotnictwa w wykorzystaniu dronów czy samolotów oraz w zaawansowanej analizie rejestrowanego materiału z użyciem sztucznej inteligencji – mówi Marcin Karlikowski. Centrum Badawczo Rozwojowe im. Faradaya oraz Instytut Lotnictwa będą działać na rzecz utworzenia poligonu badawczego, na którym przeprowadzą testy dronów i samolotów, wyposażonych w systemy analizy optycznej w pasmach widzialnych i niewidzialnych. - Podpisanie umowy ramowej pomiędzy Centrum Badawczo- Rozwojowym im. M. Faradaya i Instytutem Lotnictwa otwiera nowy rozdział w historii naszych firm. Instytut posiada bardzo bogate doświadczenie w zaawansowanych badaniach naukowych oraz opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w wielu dziedzinach – mówi Paweł Stężycki, dyrektor Instytutu Lotnictwa. - Cieszę się, że pozyskaliśmy solidnego partnera, we współpracy z którym będziemy mogli wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie oraz tworzyć i wdrażać nowe rozwiązania, które będą pracować na rzecz społeczeństwa i rozwoju naszego kraju – dodaje.
Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) zostało powołane, jako jedno z głównych narzędzi realizacji Strategii Innowacji przyjętej przez Energę na lata 2017-2020, z perspektywą 2025+. Podstawowym zadaniem CBRF jest inicjowanie nowych projektów, a także pozyskiwanie pieniędzy na działalność badawczo-rozwojową od podmiotów zewnętrznych. CBRF ma siedzibę w LINTE^2 – unikalnym w skali europejskiej, najnowocześniejszym laboratorium elektroenergetycznym w Polsce znajdującym się przy gmachu Politechniki Gdańskiej. Powstanie CBRF to jedna z pierwszych takich inicjatyw w Polsce. Instytut Lotnictwa to największy polski, państwowy instytut badawczy z siedzibą w Warszawie istniejący od 1926 roku. Działalność placówki skupia się na świadczeniu usług projektowych, inżynierskich i naukowych w zakresie lotnictwa i technologii kosmicznych. Instytut prowadzi współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej i transatlantycką w zakresie (przede wszystkim z firmą General Electric w ramach Engineering Design Center): silników lotniczych, aerodynamiki, konstrukcji lotniczych i badań materiałowych. Instytut Lotnictwa prowadzi wiele badań dla innych sektorów gospodarki.
reklama
reklama
October 05 2022 12:09 V20.8.44-1