reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© GreenwayPolska Przemysł elektroniczny |

GreenWay zwiększa plan inwestycyjny do 145 mln PLN

Europejski Bank Inwestycyjny właśnie udzielił spółce wsparcia na kwotę ponad 70 mln PLN. Dzięki temu, w ciągu najbliższych 2-3 lat, sieć ładowania GreenWay liczyć będzie ponad 850 stacji w naszym regionie Europy, w tym 630 w Polsce.

Wcześniej wsparcia projektowi firmy GreenWay, dostawcy usług związanych z ładowaniem samochodów elektrycznych, udzieliła Komisja Europejska, która widzi w działalności spółki istotny element realizacji swoich założeń dotyczących rozwoju elektromobilności, a tym samym niskoemisyjnego (docelowo zeroemisyjnego) transportu. W ramach dotychczas realizowanego projektu „Łącząc Europę” finansowanego ze środków unijnych na kwotę blisko 40 mln PLN, GreenWay do 2020 roku zainstaluje około 200 urządzeń w Polsce i kilkadziesiąt w Słowacji. - Realizując strategię lidera usług ładowania w Europie Środkowo-Wschodniej GreenWay podjął decyzję o zwiększeniu skali programu inwestycyjnego do kwoty 145 mln PLN w najbliższych 2-3 latach. Wykonanie tego planu oznacza rozbudowę sieci w Polsce i Słowacji, a także instalację ładowarek na nowych rynkach (m.in. Czechy i kraje bałtyckie). Łącznie sieć GreenWay w regionie liczyć będzie ponad 850 stacji. W Polsce sieć GreenWay ma być zwiększona do 630 stacji ładowania, z czego połowę stanowić mają ładowarki szybkie (o mocy ponad 50 kW) i ultraszybkie (o mocy do 350 kW). Inwestycje dotyczyć mają także magazynów energii instalowanych przy stacjach ładowania wymagających dużej mocy przyłączenia – poinformowała firma w komunikacie. Istotnym elementem realizacji planu GreenWay jest podpisana w dniu 22 października br. umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który zapewnić ma spółce środki w wysokości ponad 70 mln PLN. Finansowanie działalności GreenWay przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest pierwszym projektem w Europie Środkowej i Wschodniej wspieranym z programu "InnovFin – Finanse UE w zakresie innowacyjnych projektów energetycznych" i realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu "Horyzont 2020". Pierwsze instalacje finansowane ze środków zapewnionych przez EBI mają być zrealizowane jeszcze w 2018 roku. – Jednym z głównych celów działania EBI jest wsparcie dla innowacyjnych projektów, szczególnie dla takich, które mają pozytywny wpływ w dziedzinie klimatu - powiedział Piotr Michałowski, Szef Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie. – Elektromobilność, jako nowy sektor gospodarki światowej, zarówno tworzy nowe miejsca pracy i generuje innowacyjne rozwiązania, jak i walnie przyczynia się do obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Partnerstwo z taką organizacją, jaką jest GreenWay doskonale wpisuje się w strategię banku Unii Europejskiej i pokazuje jakiego typu projekty bank jest gotów wspierać w Polsce i regionie. Jak podkreśla GreenWay, celem firmy jest nie tylko systematyczne powiększanie obszaru, po którym mogą komfortowo podróżować kierowcy samochodów elektrycznych, ale także wdrażanie nowych rozwiązań. W ramach inwestycji powstaną więc stacje przy autostradach, ale też przy drogach krajowych oraz w wielu miastach. Równolegle nastąpi większe zróżnicowanie sieci i sukcesywne wprowadzanie najnowocześniejszych technologii obejmujących m.in. magazyny energii i stacje ultraszybkiego ładowania.
Sieć GreenWay w liczbach
  • obecnie w sieci GreenWay działa 120 stacji ładowania, z czego 80 w Polsce, 75% to stacje szybkiego ładowania
  • w ramach programu inwestycyjnego liczba stacji zwiększy się do ponad 850 i dzięki temu powstanie około: - 40 stacji ultraszybkiego ładowania (moc do 350 kW) - 370 stacji szybkiego ładowania (moc 50 kW i powyżej) - 450 stacji półszybkiego ładowania (moc 22 kW)
  • w Polsce po zrealizowaniu inwestycji funkcjonować będzie 630 stacji, w tym około: - 20 stacji ultraszybkiego ładowania (moc do 350 kW) - 300 stacji szybkiego ładowania (moc 50 kW i powyżej) - 310 stacji półszybkiego ładowania (moc 22 kW)
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2