reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© andres rodriguez dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 października 2018

Apator ogłosił strategię

Apator przedstawił cele finansowe na kolejnych 5 lat oraz swoje plany dotyczące poprawy efektywności i wdrażania nowego podejścia do innowacyjności.

Zarząd Apator SA poinformował o zatwierdzeniu nowej strategii Grupy Apator na lata 2019-2023. - Grupa Apator zakłada istotny wzrost skali działania w perspektywie 5 lat w oparciu o rozwój dotychczasowych biznesów oraz rozbudowę portfolio produktowego w kierunku zaawansowanych technologicznie rozwiązań do zarządzania mediami energetycznymi, w tym rozwiązań klasy smart oraz systemów do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji – poinformował Apator w komunikacie. Grupa będzie kontynuować działalność w oparciu o 3 segmenty biznesowe, tj. energia elektryczna (wcześniejsza nazwa segmentu: smart grid), woda i ciepło oraz gaz, ze stopniowo wyodrębnianym wspólnym obszarem systemów i rozwiązań dla wszystkich rodzajów mediów. Cele finansowe:
  • wzrost EBITDA do ok. 220 mln zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 13%), w tym segment: - energia elektryczna 100 mln zł, - woda i ciepło 90 mln zł, - gaz 30 mln zł,
  • przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,4 mld zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 8%), w tym segment: - energia elektryczna 620 mln zł, - woda i ciepło 460 mln zł, - gaz 320 mln zł.
Powyższe cele będą realizowane w oparciu o utrzymanie silnej pozycji na rynku krajowym oraz o wzrost udziałów na rynkach strategicznych (Niemcy, Europa Środkowo-Wschodnia), a także poprzez wykorzystanie szans sprzedażowych na pozostałych rynkach europejskich. Grupa Apator zakłada istotny wzrost wartości sprzedaży na rynki zagraniczne i utrzymanie wysokiego udziału eksportu w sprzedaży ogółem (ponad 50%). Skumulowane nakłady inwestycyjne w okresie 5 lat zostały założone na poziomie około 380 mln zł. Przewiduje się finansowanie inwestycji z wypracowanych środków, środków uwolnionych z niewykorzystywanego majątku oraz kredytów. Jednocześnie Grupa Apator podtrzymuje realizację dotychczasowej polityki dywidendy. Strategia Grupy Apator przewiduje również wzrost efektywności poprzez:
  • dalszą, szeroką automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych,
  • rozbudowę centrum kompetencyjnego w zakresie produkcji elektroniki w Ostaszewie,
  • optymalizację Grupy (uproszczenie struktury kapitałowej np. fuzje, dalszy rozwój funkcji wspólnych),
  • ograniczanie poziomu kosztów poprzez lepsze wykorzystanie zasobów i kompetencji grupowych (m.in. koordynacja działań w obszarach: zakupy, zapasy, logistyka).
Strategia zakłada nowe podejście do innowacyjności m.in. poprzez utworzenie centrów kompetencyjnych w zakresie badań i rozwoju w Grupie, wzmocnienie zespołów R&D oraz Product Managerów, a także wydzielenie dodatkowego funduszu na rozwój nowatorskich pomysłów. Zatwierdzona strategia zostanie zoperacjonalizowana do końca IV kwartału br. i będzie podlegać corocznym przeglądom zarządu i rady nadzorczej. Wskazane wartości są celem zarządu i nie stanowią prognozy wyników finansowych.
Nazwy segmentów biznesowych odpowiadają mediom energetycznym i grupom klientów, wokół których budowana jest oferta grupy Apator tj.: - segment energia elektryczna – produkty i rozwiązania dla sektora dystrybucji energii elektrycznej (Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych) oraz przedsiębiorstw elektromontażowych, elektroinstalatorów, integratorów, hurtowni elektrycznych i innych klientów sektora ee, - segment woda i ciepło – produkty i rozwiązania dla sektora wodno-kanalizacyjnego, przedsiębiorstw dystrybucji ciepła, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz branży budowlanej, - segment gaz – produkty i rozwiązania dla spółek dystrybucji gazu.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2