reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© batman2000 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 października 2018

Ośmiu inwestorów objęło akcje nowej emisji Cormaya

Biotechnologiczna spółka pozyskała z subskrypcji prywatnej 7 mln zł, które chce przeznaczyć na inwestycje w analizatory.

Cormay uplasował wszystkie 7 mln akcji serii M. Walory sprzedawano po 1 zł za sztukę. Total FIZ nabył 3,55 mln akcji, prezes Janusz Płocica kupił 1 mln akcji, Tadeusz Wesołowski z Rady Nadzorczej i Wojciech Suchowski z zarządu zakupili po 100 tys., a Krzysztof Rudnik – 200 tys. sztuk. Szacowane koszty emisji wyniosły 79,3 tys. zł. Pozyskane środki z emisji sfinansują dalsze inwestycje w przygotowanie nowych analizatorów do sprzedaży. Spółka pracuje nad komercjalizacją biochemicznego Equisse oraz hematologicznych Hermes Senior i Junior. Pierwsze, w wersji 1.0, pracują w wybranych laboratoriach w kraju. Jeszcze w tym roku Cormay spodziewa się sprzedaży pierwszych egzemplarzy urządzenia zagranicą. Równolegle kontynuuje prace nad opracowaniem nowej, tańszej w produkcji wersji urządzenia – Equisse 2.0. Spółka chce w I połowie 2019 r. być gotowa do wyjścia na globalny rynek z bardziej konkurencyjną cenowo wersją Equisse. Grupa zakończyła pierwszą część roku – drugie półrocze z rzędu – z zyskiem operacyjnym powiększonym o amortyzację. Wzrosła też marża brutto ze sprzedaży. EBITDA w tym czasie wyniosła 0,14 mln zł. W połowie 2017 rok widniała strata w wysokości 0,13 mln zł. Rentowność brutto ze sprzedaży przekroczyła 39% w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem na poziomie 36,6%. Warto też zauważyć wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, z 0,9 mln zł do 1,75 mln zł. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
January 26 2021 10:57 V18.15.16-1