reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 07 stycznia 2010

Zbankrutowały Zakłady Elektroniczne Warel SA

Po nieudanej próbie prywatyzacji Zakładów Elektronicznych Warel SA w czerwcu 2009, firma ogłosiła upadłość.

Warel SA to jedna z najstarszych firm elektronicznych w Polsce. Specjalizowała się w produkcji sprzętu łączności dla wojska, lecz zajmowała się również wytwarzaniem elektronicznych rejestratorów impulsów, nadajników radiofonicznych UKF, systemów przywoławczych czy nadajników sygnałów alarmowych. W Warel SA, który istnieje od 1937 roku, powstał pierwszy polski zegarek elektroniczny. Cytujemy oficjalne ogłoszenie sądowe: '[…] 29 grudnia 2009 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Zakładów Elektronicznych WAREL S. A. Sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Przemysława Rogowskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Antonika. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 2 (dwóch) miesięcy od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.'
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-1