reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Sunex skokowo zwiększył zysk operacyjny

Raciborski producent innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii nadal dynamicznie poprawia wyniki. Na półmetku tego roku wypracował niemal o połowę wyższe przychody i czterokrotnie zwiększył zysk operacyjny.

W pierwszym półroczu 2018 roku przychody spółki wzrosły o 47% w ujęciu r/r do 27,1 mln PLN. Wyższy sprzedaż na rynkach zagranicznych, w tym głównie rynku niemieckim, jest m. in. rezultatem pozyskania w 2016 roku certyfikatów dla procesu wytwarzania konstrukcji metalowych i związanym z tym rozwojem sprzedaży konstrukcji metalowych – elementów systemów montażowych. Wzrosła też sprzedaż w kraju. Zrealizowane przychody w kraju, są o ponad 60% wyższe wobec ubiegłorocznych z pierwszego półrocza. Spółka osiągnął wyższe przychody ze sprzedaży u głównych odbiorców: zarówno powiązanych (Polska Ekologia) jak i niepowiązanych. - Wyraźnie wyższa sprzedaż, przełożyła się bezpośrednio na wyższą rentowność sprzedaży. Jest to tym ważniejsze, iż emitent zmaga się, podobnie jak większość pracodawców w kraju, z presją płacową. Oprócz podwyżek wynagrodzeń, w bieżącym roku emitent wprowadził system nagród jubileuszowych. W bieżącym roku wartość wypłaconych nagród wyniesie ok. 187 tys. PLN. Wyraźny wzrost marży brutto na sprzedaży oraz utrzymanie kosztów (poza płacowymi) na dotychczasowych poziomach, pozwoliło na wygenerowanie zysku na sprzedaży w wysokości 1.799 tys. PLN w porównaniu do 351 tys. PLN w pierwszym półroczu 2017 roku. Marża wyniku na sprzedaży wzrosła do poziomu 6,6% w porównaniu do 1,9% w ubiegłym roku – czytamy w raporcie półrocznym SUNEX SA. EBIT w minionym półroczu wyniósł 1,6 mln PLN, a zysk netto 0,8 mln PLN. Rok wcześniej było to odpowiednio 0,4 mln PLN i 0,5 mln PLN. Spółka w raporcie półrocznym zwraca uwagę na istotny wzrost poziomu zamówień. - Powinno się to przełożyć na zauważalny wzrost sprzedaży w kolejnym kwartale jak również w całym 2018 roku. Jako że, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń, Spółka nie przewiduje istotnych podwyżek innych kosztów, w najbliższych okresach, powinny się one wiązać się także z kolejnym wzrostem rentowności i wyniku – podaje w sprawozdaniu SUNEX SA. Dalszy rozwój powinna wspierać także nowa inwestycja. Producent innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii chce zwiększyć moce produkcyjne i wdrożyć nowe wyroby do sprzedaży. Inwestycja ma być trampoliną do wzrostu przychodów i zysków. - Dzięki nowoczesnej technologii zostanie stworzony park maszynowy, który będzie składał się z linii technologicznych umożliwiających produkcję urządzeń różnych typów, które będą mogły być samodzielnie bądź w zestawach (kompletach) włączone do oferty. W ocenie zarządu dzięki realizacji projektu spółka umocni swoją pozycję producenta rozwiązań grzewczych i instalacyjnych w branży, co przyczyni się do ekspansji na nowe rynki i wyróżni na tle konkurencji. Wartość projektu to około 8-9 mln zł. Realizacja projektu ma przyczynić się do uzupełnienia oferty o wyroby będące do tej pory częścią oferty handlowej emitenta. Wdrożenie wyrobów do własnej produkcji pozwoli nie tylko na wygenerowanie wyższej marzy na ich sprzedaży, ale także usprawni procesy logistyczne i umożliwi realizację nietypowych życzeń odbiorców wyrobów spółki – ocenia w raporcie Sunex SA. W tym roku akcje spółki wzrosły o około 10%. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG stracił ponad 8%. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 07 2023 23:13 V22.1.2-2