reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 02 października 2018

20 mln PLN na fundusz wspierający transfer i komercjalizację technologii

W Krakowie podpisano porozumienie regulujące zasady współpracy w zakresie zarządzania Małopolska Science Fund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Umowa określa wspólne działania AGH, MARR S.A. i Origin TFI S.A. w ramach funduszu.

Podpisane porozumienie jest kolejnym istotnym krokiem w drodze do rozpoczęcia działalności funduszu wspierającego proces komercjalizacji innowacji oraz ich transfer ze świata nauki do biznesu. To z kolei przełoży się na rozwój województwa Małopolskiego. Docelowo FIZAN będzie dysponował kwotą 20 mln PLN, która będzie przeznaczana na inwestycje w działalność badawczo-rozwojową, prowadzoną przez naukowców z krakowskich uczelni. – FIZAN to nowatorskie rozwiązanie łączące naukę z biznesem – bezpieczne, przejrzyste i profesjonalnie zarządzane. Dla zagwarantowania przejrzystości i bezpieczeństwa został on zorganizowany w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych, działającego w ramach wybranego, istniejącego już Origin TFI i jest zarządzany przez profesjonalny zespół z rynku inwestowania w B+R. Stabilność i transparentność Funduszu zapewnia również weryfikacja i nadzór całego przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego zakładania, jak i w trakcie funkcjonowania, przez Komisję Nadzoru Finansowego (w ramach nadzoru regulacyjnego nad Origin TFI) oraz dodatkowa kontrola ze strony banku-depozytariusza – powiedział pomysłodawca powstania funduszu, prezes MARR Jan Pamuła. Rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka zaznaczył, że: – Zawarcie umowy z ORIGIN TFI o współpracy przy zarządzaniu funduszem to przede wszystkim ogromna szansa dla naukowców, którzy będą korzystać z możliwości wsparcia i skomercjalizowania swoich projektów. TFI jest dla nas gwarantem jakości oraz profesjonalizmu prowadzonych w funduszu działań. Warto podkreślić, że środowisko akademickie już na etapie powstawania funduszu było żywo zainteresowane możliwościami płynącymi z Małopolska Science Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Jestem przekonany, że podpisane dzisiaj porozumienie za kilka miesięcy przyniesie miarodajne korzyści dla Małopolski i całego regionu. Pierwsze projekty realizowane dzięki wsparciu funduszu wystartują już w przyszłym roku. Warto przypomnieć, że FIZAN, wzorowany na rozwiązaniach działających z powodzeniem za granicą, jest pierwszym tego typu projektem w Polsce. Będzie on miał pierwszeństwo dostępu do pomysłów lub projektów krakowskiego środowiska naukowego i pozwoli inwestować w projekty badawczo-rozwojowe już na bardzo wczesnym etapie. Źródło: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
reklama
May 27 2021 14:20 V18.18.11-2