reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 25 września 2018

Nowa znacząca umowa VIGO System

24 września 2018 roku VIGO System i spółka z Grupy Kapitałowej Caterpillar Company Inc. podpisały umowę kupna – sprzedaży o wartości ponad 2 mln EUR (tj. 8 864 024,40 PLN według średniego kursu NBP w dniu zawarcia umowy).

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez VIGO System detektorów podczerwieni w okresie do 11 września 2020 r., z możliwością przesunięcia terminu dostawy najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. Wartość zawartej umowy przekracza 10% kapitałów własnych spółki i tym samym stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą. Caterpillar jest jednym z głównych kontrahentów Vigo System. W raporcie za I półrocze tego roku spółka poinformowała, że kontrakt z Caterpillar (bezpieczeństwo transportu kolejowego) o wartości 1,3 mln EUR zrealizowano do końca czerwca w 96%.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2