reklama
reklama
© wrangler dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Grupa WB przedstawiła półroczne sprawozdanie z działalności.

W trakcie I półrocza 2018 roku przychody ze sprzedaży Grupy WB wyniosły 106,0 mln PLN wobec 118,5 mln PLN w okresie porównawczym, co stanowi spadek o niemal 12,5 mln PLN i odpowiada zmianie o 10,5% w ujęciu r/r.

Skonsolidowany wynik netto w okresie I półrocza 2018 r. ukształtował się na (-) 0,8 mln PLN względem straty netto w wysokości (-) 4,6 mln PLN w okresie I półrocza 2017 roku. Wśród istotnych wydarzeń wpływających na działalność Grupy, które miały miejsce w ciągu minionego półrocza, wymieniane są następujące:
  • kupno akcji spółki przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN,
  • 25 czerwca 2018 r. spółka MindMade zakończyła procedurę nabycia 51% udziałów spółki PolCam Systems Sp. z o.o., działającej na rynku producentów zaawansowanych systemów wideorejestratorów, systemów radarowych do pomiaru prędkości i automatycznego mandatowania,
Poza tym Grupa odnotowuje podpisanie umowy offsetowej dotyczącej współpracy w zakresie transferu technologii z Ministerstwem Obrony Malezji oraz lokalnym producentem DRB-HICOM Defence Technologies Sdn. Bhd (DEFTECH). Kontrakt zakłada lokalne tworzenie i rozwój systemów ILS (Integrated Logistic Support) oraz MRO (Maintenance, Repair and Operations) oraz rozwój projektów i technologii bezzałogowych systemów powietrznych UAV w oparciu o własne rozwiązania, przekazywane na rzecz technologicznych partnerów malezyjskich. WB przedstawiło też w oddzielnym raporcie cele finansowe GK na najbliższe lata. Zarząd spółki zwraca przy tym uwagę, że przedstawione pozycje finansowe nie mogą być traktowane jako prognozy wyników finansowych a jedynie jako estymacja pożądanych do realizacji celów. © WB działa na rynku uzbrojenia od 1997 r. oferując produkty, usługi i systemy zarządzania polem walki dla sektora zbrojeniowego. W skład Grupy WB wchodzą: WB Electronics, Flytronic, Radmor, Arex, MindMade, WBE Technologies (Malezja) i WB America LLC.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-1