reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 21 września 2018

VIGO System zainwestuje do 20,5 mln PLN w produkcję półprzewodników

Spółka podpisała umowę z dr. Włodzimierzem Strupińskim, która pozwoli na uruchomienie produkcji materiałów półprzewodnikowych. Inwestycja ma przyczynić się do długofalowego rozwoju i zwiększyć potencjał naukowo-badawczy.

VIGO System zakupi urządzenia do produkcji warstw półprzewodnikowych i wdroży je w swoim zakładzie produkcyjnym w Ożarowie Mazowieckim. Natomiast dr Włodzimierz Strupiński, uznawany za ojca polskiego grafenu, świadczył będzie kompleksowe prace dotyczące wytwarzania epitaksjalnych warstw związków półprzewodnikowych III-V oraz będzie prowadzić i zarządzać działem epitaksji Vigo (z wykorzystaniem jego know-how i wiedzy z zakresu wytwarzania różnych typów warstw półprzewodnikowych). Włodzimierz Strupiński jest jednym z pionierów technologii MOCVD w Polsce. Okres realizacji projektu ustalono na 6 lat i 4 miesiące. Cały projekt został podzielony na dwa etapy, tj. etap wdrożeniowy i etap produkcji. Wartość inwestycji oszacowano na maksymalnie 20,5 mln PLN. VIGO System wypłaci dr Włodzimierzowi Strupińskiemu wynagrodzenia, m. in. oddzielne uzależnione od sukcesu, tj. stanowiącego udział procentowy w zyskach generowanych przez spółkę z tytułu sprzedaży związków półprzewodnikowych. To wynagrodzenie może być w formie pieniężnej lub przyznania akcji.
Wcześniej spółka informowała, że dzięki wejściu w nowy obszar po 2020 roku średnioroczny wzrost przychodów wyniesie 20-30% przy zachowaniu wysokiej rentowności. Masowa produkcja materiałów półprzewodnikowych miałaby ruszyć w I kwartale 2020 roku.
- W ocenie zarządu podpisanie umowy jest korzystne dla emitenta i znacznie przyczyni się do jego rozwoju. Ponadto, dzięki współpracy z dr Włodzimierzem Strupińskim, zwiększy swój potencjał naukowo-badawczy. Vigo uznało informację dotyczącą zawarcia umowy za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przez emitenta przychodów, jak również z uwagi na znaczną wartość inwestycji realizowanej przez emitenta w ramach umowy, która przekracza próg istotności, tj. 10% wartości kapitałów własnych. Zawarcie umowy może też wpłynąć (w przypadku przyznania dr Strupińskiemu akcji emitenta) na wysokość kapitału zakładowego i strukturę akcjonariatu – czytamy w komunikacie Vigo System. W I półroczu 2018 roku przychody Vigo System wzrosły o 27% w ujęciu r/r do 18,86 mln PLN. W tym okresie spółka wypracowała 8,5 mln PLN na poziomie wyniku EBITDA wobec 7,6 mln PLN z analogicznego okresu 2017 roku. EBIT wzrósł z 6,3 mln PLN do 6,8 mln PLN, a zysk netto z 6,2 mln PLN do 7,2 mln PLN - rekordowy w historii wynik za półrocze. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
November 27 2020 15:37 V18.13.10-2