reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 września 2018

Kolejny niemiecki fundusz ponownie zainwestuje w XTPL

Pozyskany kapitał w wysokości 1,05 mln EUR zostanie wykorzystany w celu dalszego strategicznego wzmocnienia procesu komercjalizacji rozwiązań spółki w Stanach Zjednoczonych oraz rozwoju jej portfela patentowego.

Grupa Deutsche Balaton AG (podmiot dominujący wobec Heidelberger Beteiligungsholding AG) podjęła decyzję o ponowieniu inwestycji w XTPL. Fundusz obejmie prywatną emisję akcji spółki, rozwijającej przełomową technologię ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów.
Grupa Deutsche Balaton AG – poprzez jedną ze swoich spółek zależnych Heidelberger Beteiligungsholding AG – od początku wspiera XTPL. Zarządzający funduszem są świadomi, że tak zaawansowane przedsięwzięcia technologiczne wymagają czasu i dłuższego okresu inkubacji, ale spodziewane zyski są także istotnie większe. Tym razem niemiecki fundusz, posiadający już ok. 6 proc. akcji spółki, jest gotów wyłożyć 4,5 mln PLN, by objąć ponad 41 tys. akcji. Zebrane środki wesprą dwa – niezwykle istotne obecnie – aspekty rozwoju XTPL. Są nimi: dalszy rozwój biznesu i efektywna komercjalizacja w Stanach Zjednoczonych oraz przygotowanie i przeprocesowanie kolejnych zgłoszeń patentowych. – Informacja o pozytywnej decyzji funduszu Heidelberger zastała nas właśnie w Dolinie Krzemowej. Wraz z kluczowymi członkami zespołu technologicznego XTPL jesteśmy obecnie za Oceanem by zrealizować kilka ważnych punktów. Jednym z nich są spotkania strategiczne z członkami Rady Doradczej: Haroldem Hughesem – wieloletnim dyrektorem finansowym Intela oraz prezesem Rambusa oraz Amirem Nayyerhabibi – byłym menedżerem Intela i Cisco. Chcemy efektywnie realizować cele najnowszej emisji akcji. Jednocześnie, ze względu na dalsze przełomy technologiczne, widzimy konieczność sfinansowania kolejnych zgłoszeń patentowych, by jeszcze szerzej chronić własność intelektualną spółki – podkreśla dr Filip Granek, prezes i współtwórca XTPL. Notowana na New Connect spółka, która już tej jesieni przechodzi na parkiet główny GPW, tworzy dedykowane dla konkretnych zastosowań przemysłowych rozwiązania technologiczne ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów: unikatową głowicę drukującą i kompatybilny z nią nanotusz. Komercjalizacja tej technologii odbywa się w szeroko rozumianym sektorze elektroniki drukowanej: m.in. wyświetlaczy, półprzewodników, inteligentnego szkła, zabezpieczeń antypodróbkowych oraz biosensorów. Rynek ten ma osiągnąć wartość 70 mld USD w 2026 r. (raport IDTechEx „Printed, Flexible and Organic Electronics 2015–2025”). XTPL prowadzi obecnie projekty typu proof-of-concept dla kilkudziesięciu potencjalnych partnerów z całego świata, w tym także dla znaczących graczy z Doliny Krzemowej, a w najbliższych kwartałach spodziewa się pierwszych komercyjnych kontraktów.
reklama
reklama
March 03 2021 13:22 V18.15.34-2