reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Nauka | 20 września 2018

Rewolucyjna metoda białostockich naukowców opatentowana w USA

Metoda ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego, opracowana przez fizyków z Uniwersytetu w Białymstoku – dr. hab. Andrzeja Stupakiewicza, prof. UwB oraz dr. Krzysztofa Szerenosa - otrzymała ochronę Amerykańskiego Urzędu Patentowego.

Największa podlaska uczelnia jest właścicielem wynalazku i jest to pierwszy amerykański patent w jej historii. Cała procedura patentowa trwała zaledwie jeden rok.
Autorzy spodziewają się, że amerykański patent da szansę na zainicjowanie rewolucyjnych zmian w wydajności przyszłych systemów komputerowych w zakresie magazynowania i przetwarzania informacji cyfrowej.
Naukowcy opatentowali wyniki swoich badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach projektów krajowych i europejskich realizowanych w Zakładzie Fizyki Magnetyków na Wydziale Fizyki. Istotą wynalazku pt. „Ultrafast photomagnetic recording in a dielectric medium using anisotropic ions and effective Gilbert damping” (US 10,037,777 B1) jest metoda oraz system do zapisu fotomagnetycznego wykorzystującego przezroczysty nośnik dielektryczny. Innowacyjność, a równocześnie atrakcyjność wynalazku polega na zastosowaniu femtosekundowych spolaryzowanych impulsów światła laserowego określonej długości fali, do zapisu i odczytu danych w sposób nietermiczny. Patent zawiera cześć wyników, które zostały już opublikowane na łamach tygodnika „Nature”, a także nowe wyniki, prezentujące koncepcję budowy systemu do zapisu danych oraz parametry nośnika informacji. Warto podkreślić, że patent zawiera 17 zastrzeżeń, które pozwolą na skuteczną ochronę wynalazku. - Liderzy w technologiach informatycznych, a w szczególności systemów pamięci magnetycznych, znajdują się głównie na rynku amerykańskim, dlatego zależało nam na ochronie patentowej właśnie na terenie USA – tłumaczy prof. UwB Andrzej Stupakiewicz. I dodaje: - Uzyskanie patentu w prestiżowej i niezwykle konkurencyjnej branży IT potwierdza nowatorski charakter rozwiązania, a to plasuje UwB w wąskim gronie polskich uczelni posiadających innowacyjne osiągnięcia w skali międzynarodowej. Opatentowany system do zapisu fotomagnetycznego będzie krokiem milowym jeżeli chodzi o szybkość i energooszczędność systemów pamięciowych. - Na świecie nie ma podobnego rozwiązania, które pozwalałoby przekroczyć barierę szybkości zapisu informacji, jednocześnie skutecznie redukując wydzielenie niepotrzebnego ciepła – dodaje dr Krzysztof Szerenos. Droga do komercjalizacji może być jednak długa. Autorzy wynalazku liczą, że przyciągną inwestora spośród światowych liderów produkujących pamięci magnetyczne i będą z nim współpracować w celu wdrożenia nowej metody. Pomogą w tym realizowane na Wydziale Fizyki UwB granty. - W tym roku pozyskaliśmy fundusze krajowe i europejskie na kilka projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych - przypomina prof. Stupakiewicz. - Środki grantowe pozwolą nam rozbudować bazę aparaturową, przeprowadzić nowe badania oraz rozwinąć współpracę międzynarodową w kierunku opracowania nowej technologii zapisu. Procedura patentowa była dofinansowana z funduszy grantowych oraz programu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a prowadzonego przez Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB. Do tej pory naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku uzyskali w sumie 3 zagraniczne patenty - 1 amerykański oraz 2 europejskie (dotyczą wynalazków opracowanych na Wydziale Fizyki oraz w Instytucie Chemii). Ponadto 18 wynalazkom ochrony udzielił Urząd Patentowy RP. Źródło: © Uniwersytet w Białymstoku
reklama
March 03 2021 13:22 V18.15.34-1