reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 17 września 2018

Sonel poprawił rentowność

Na półmetku 2018 roku marża brutto ze sprzedaży grupy produkującej przyrządy pomiarowe wzrosła o 7.6 p.p. do 33,8%, a rentowność operacyjna o 2,1 p.p. do 7,8%.

W pierwszym półroczu przychody grupy przekroczyły 40 mln PLN. Rok wcześniej były nieznacznie wyższe od 41 mln PLN. Decydujący wpływ na wielkość przychodów miała sprzedaż jednostki dominującej – spółki Sonel (37 mln PLN przychodów). Podmiot działający na rynku amerykańskim Sonel T&M poprawił sprzedaż o 275% do 1,77 mln PLN, niemniej nadal jest nierentowny. Spółka indyjska uzyskała 1,14 mln PLN przychodów (+142%). - Podmiot indyjski uzyskał wyniki nieznacznie słabsze od oczekiwań. Zakończył półrocze niewielką stratą i niezłymi perspektywami na II półrocze. Większa stabilność gospodarki indyjskiej oraz szeroki zakres ofertowania i wzrastająca rozpoznawalność marki Sonel na tym rynku sprawiają, że ten obszar pozostaje olbrzymią szansą rozwojową emitenta i całej Grupy – czytamy w raporcie półrocznym Sonela. Foxytech poprawił sprzedaż o 543%, choć należy dodać, że z niskiej bazy 24 tys. zł. Sklep internetowy (smarthome24.pl), pozostający w I półroczu 2018 roku głównym źródłem przychodów, nie zapewnia marży pozwalającej na pokrycie kosztów bieżących. W minionym półroczu dokonano pierwszych sprzedaży nowego produktu – detektora jakości powietrza (pomiar pyłu zawieszonego).
W pierwszym półroczu grupa wypracowała 3,1 mln PLN zysku operacyjnego, co dało wzrost o 33% w ujęciu r/r. Zysk netto niemal podwojono do 2,74 mln PLN.
- W IV kwartale sprzedaż tego produktu powinna przynieść wymierny efekt w postaci przełamania progu rentowności i dodatnich wyników tego okresu. Spółka wystartuje też w kolejnych przetargach na dostawy liczników energii elektrycznej – podaje Sonel. Sonel pracuje nad stworzeniem nowych mierników. Spółka ma akceptację NCBiR i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej wniosków o dotacje na prace badawczo-rozwojowe w latach 2017-2019. Koszt projektów, do których wnioski dotacyjne zostały zaakceptowane, wyniesie łącznie w tym okresie do 13,2 mln PLN, a wartość dofinansowań ma wynieść do 7,6 mln PLN. W I półroczu 2018 roku na projekty rozwojowe wydatkowano 3,4 mln PLN. Spółka podejmuje próby rozszerzenia rynków zbytu o nowe kraje. Kolejne lata będą skutkowały wdrażaniem rozwiązań, dla których jednym z kluczowych wyzwań będzie możliwość lokowania ich w niezmienionej formie na rynku Polski, Europy i w obszarze oddziaływania spółki ze Stanów Zjednoczonych. - Zarząd spółki wciąż stawia na rozwój eksportu. Utrzymanie silnego rozwoju sprzedaży na kierunkach zagranicznych jest priorytetem od 2016 roku i pozostanie nim w latach kolejnych. Połączenie stabilnego rozwoju sprzedaży krajowej z utrzymaniem wysokiego poziomu sprzedaży usług montażu oraz stały rozwój sprzedaży zagranicznej to kluczowe czynniki rozwoju firmy – czytamy w sprawozdaniu półrocznym.
reklama
reklama
November 27 2020 15:37 V18.13.10-2