reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 11 września 2018

Enspirion i Arta Tech z dofinansowaniem

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poinformowało o kolejnych projektach, które otrzymają dofinansowanie w ramach unijnego konkursu „szybka ścieżka”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w kwietniowej rundzie naboru w ramach konkursu 2/1.1.1/2018 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Spośród 70 wniosków, które wpłynęły w ramach kwietniowej rundy konkursu, dokonano oceny merytorycznej 60 wniosków, a do dofinansowania zostało wybranych 16 projektów. Wśród nich jest przedsięwzięcie firmy Arta Tech pn. „Opracowanie terminali z ekranem wykonanym w technologii E Ink, przystosowanych do transmisji danych z urządzeń bazowych” . Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 5,6 mln PLN, a wartość dofinansowania – 3,8 mln PLN. NCBR przejrzał także 18 wniosków złożonych w kwietniowym naborze przez duże przedsiębiorstwa i konsorcja, a do dofinansowania rekomendowano 8 projektów. Wśród nich jest projekt należącej do Grupy Energa spółki Enspirion: „Opracowanie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania zasobami energetycznymi i ich przepływem w celu zwiększenia efektywności ich wykorzystania”, o wartości blisko 8 mln PLN. Rekomendowana kwota dofinansowania to w tym przypadku ponad 3,7 mln PLN.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2