reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixaba
Przemysł elektroniczny |

ML System niemal podwaja przychody i planuje budowę zakładu

ML System, podkarpacka spółka działająca w branży fotowoltaiki, wypracowała w I półroczu 2018 r. 41,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza 95-proc. wzrost rok do roku.

– Rezultaty osiągnięte w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Poszerzenie o nowe obszary działania, mowa m.in. o kontraktach parasolowych z jednostkami samorządu terytorialnego (tzn. takich, gdzie beneficjentami unijnego wsparcia są osoby fizyczne) oraz realizowanych elektrowniach fotowoltaicznych, zaowocowało znaczącym wzrostem przychodów ze sprzedaży. Biorąc pod uwagę 114 mln PLN wartości portfela zamówień na 2018 r., w którego skład wchodzą zamówienia z obszaru BIPV oraz Smart City, gwarantujące relatywnie wyższą rentowność, zachowujemy optymizm względem wyników w całym roku – komentuje Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System. Zysk netto w I półroczu 2018 r. wyniósł 1,5 mln PLN, co jest wartością zbliżoną do odnotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem o 28 proc. i wyniósł 5,9 mln PLN. Na ostateczny kształt wyniku netto w analizowanym okresie wpływ miał przede wszystkim wzrost kosztów własnych sprzedanych produktów i usług, co spowodowane było z jednej strony zwiększeniem skali działania, a z drugiej wzrostem kursu walut i kosztów podwykonawców. Należy także uwzględnić zwiększenie zatrudnienia w związku z realizowanymi projektami inwestycyjnymi w nowe linie produkcyjne, których pełne wykorzystanie nastąpi w kolejnych kwartałach – czytamy w komunikacie. Nakłady inwestycyjne poniesione w I półroczu bieżącego roku wyniosły 12,6 mln PLN, z czego 2,6 mln PLN to wydatki w obszarze B+R.
Głównymi celami spółki na II półrocze bieżącego roku jest m.in. rozwój technologii kropek kwantowych, rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego i wzrost sprzedaży eksportowej.
Wśród najważniejszym wydarzeń minionego półrocza z pewnością należy wymienić debiut ML System SA na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przełomie maja i czerwca 2018 r. ML System przeprowadził ofertę publiczną akcji, pozyskując od inwestorów 34,6 mln PLN. Zebrane środki spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, w tym przede wszystkim na rozpoczęcie masowej produkcji rewolucyjnych transparentnych szyb fotowoltaicznych w oparciu o technologię kropek kwantowych, a także na ekspansję zagraniczną. Według firmy najbardziej perspektywiczne są rynki Europy Zachodniej oraz Skandynawia. ML System zamierza również rozpocząć sprzedaż w Australii, gdzie pozyskała już partnera Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej 12 czerwca udzielił spółce patentu na wynalazek „System osłon przeciwsłonecznych z żaluzjami stałymi i ruchomymi”. Aktualnie ML System ma już cztery przyznane patenty, a 12 wniosków czeka na rozpatrzenie. Spółka 27 czerwca zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie kwotą 25,8 mln PLN projektu badawczego, którego celem jest opracowanie wysokosprawnego ogniwa PV, bazującego na połączeniu tradycyjnej technologii krzemowej z nanomateriałem, tj. kropkami kwantowymi. To największy grant w historii firmy. Głównym celem projektu o łącznej wartości 34,6 mln PLN, który zakłada połączenie technologii kropek kwantowych z ogniwami krzemowymi, jest osiągnięcie bardzo wysokich sprawności energetycznych. Jednocześnie produkty mają zachować atrybuty technologii kropek kwantowych, tj. transparentności warstw i utrzymania wydajności w trudnych warunkach oświetleniowych. Przewidywany termin zakończenia projektu to styczeń 2022 r. Oczekiwanym rezultatem projektu jest stworzenie wysokosprawnych ogniw fotowoltaicznych, przy zachowaniu niskich kosztów wytwarzania. – Naszymi głównymi celami na II półrocze jest rozpoczęcie budowy nowego zakładu produkcyjnego w ramach projektu QDSC (innowacyjny moduł fotowoltaiczny Quantum Glass wykorzystujący ogniwa fotowoltaiczne oparte o powłokę kwantową), kontynuacja projektu ULTRAPV (wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV), rozwój produktów typu Smart City (ekologiczne obiekty małej architektury zintegrowane z fotowoltaiką) oraz dalsza rozbudowa naszego potencjału w obszarze B+R. Będziemy także pracować nad wzrostem sprzedaży do odbiorców zagranicznych – podsumowuje Dawid Cycoń. Zgodnie z raportem Global Building-Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, Research and Markets (lipiec 2017 r.) szacuje się, że globalny rynek BIPV będzie wzrastał w latach 2017-2021 ze średniorocznym tempem w wysokości 10,16 %. Eksperci szacują, że głównym wyzwaniem dla firm oferujących produkty dla segmentu BIPV jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej produktów oraz presja na obniżenie cen produktów. Raport wskazuje, że ML SYSTEM SA należy do grona kluczowych 5 producentów BIPV w świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego ML System wynosi 9,3 tys. m kw. ML System na koniec I półrocza 2018 r. zatrudniał 129 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2