reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© designersart dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 sierpnia 2018

Nie można rosnąć w nieskończoność

Medicalgorithmics, gwiazda ostatnich lat warszawskiej giełdy, pokazał słabsze niż rok wcześniej skonsolidowane wyniki półrocza.
  • W I półroczu 2018 roku przychody Grupy Kapitałowej wyniosły 93,7 mln zł i spadły o 8,8 mln zł (-9%) w stosunku do I półrocza 2017 roku. Przyczyną jest przede wszystkim spadek średniego kursu dolara o 10% przekładający się na ok. 9,9 mln zł (-10%), mniejsze przychody Grupy oraz spadek przychodów od partnerów handlowych.
  • W I półroczu 2018 roku całość przychodów Grupy pochodziła ze sprzedaży systemu PocketECG, na które składały się przychody ze sprzedaży usług w kwocie 93,4 mln zł (102,2 mln zł w I półroczu 2017 roku) stanowiące 99,7% całości przychodów (taki sam odsetek w I półroczu 2017 roku) oraz przychody ze sprzedaży urządzeń w kwocie 0,3 mln zł (0,3 mln zł w I półroczu 2017 roku), stanowiące 0,3% całości przychodów
  • Istotnie spadły też wyniki spółki. Zysk na sprzedaży obniżył się z poziomu 17,6 mln zł w I półroczu 2017 do 12.8 mln zł obecnie. Podobnie, zysk operacyjny spadł z 17,8 mln zł do 10,8 mln zł. W efekcie zysk netto wyniósł w I półroczu 2018 8,5 mln zł wobec 13,0 mln zł rok wcześniej.
  • Grupa Kapitałowa Medicalgorithmics, działa w branży zaawansowanych technologii telemedycznych. Grupa jest dostawcą rozwiązań w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Podstawowymi obszarami działalności Grupy Kapitałowej są: świadczenie usług monitoringu EKG, świadczenie usług w zakresie technologii informatycznych oraz biotechnologicznych, badania naukowe i prace rozwojowe, produkcja sprzętu elektromedycznego
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2019 14:20 V11.11.0-1