reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 sierpnia 2018

Skokowy wzrost zysków Elzab

Pomimo niewielkiego wzrostu przychodów, zabrzański producent kas fiskalnych osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe.

  • Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów Grupy ELZAB w I półroczu 2018 r. wyniosły 47 373 tys. zł, co w stosunku do wielkości osiągniętej w I półroczu 2017 r. w kwocie 45 451 tys. zł oznacza wzrost o 4%.
  • W I półroczu 2018 r. wartość sprzedaży na rynkach zagranicznych Grupy ELZAB wyniosła 9 597 tys. zł, co stanowi 20,3% wartości sprzedaży ogółem. To bardzo znaczny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2017, kiedy to eksport stanowił jedynie 6,4% przychodów.
  • Zysk brutto w I półroczu 2018 r. wynosił 4 616 tys. zł w porównaniu do osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego zysku w wysokości 340 tys. zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego i odroczonego w wysokości 171 tys. zł, zysk finansowy netto Grupy ELZAB wyniósł 4 445 tys. zł w porównaniu do straty w I półroczu 2017 r. w kwocie 353 tys. zł.
  • W pierwszym półroczu 2018 r. Dział Rozwoju Spółki ELZAB S.A. pracował nad kilkoma projektami rozwojowymi: - Kontynuacja prac w związku z opracowywaniem gamy kas i drukarek fiskalnych dostosowanych do nowych przepisów on-line w Polsce. - Wdrożenie zmodyfikowanych produktów na rynek grecki oraz szwajcarski. - Opracowanie boksów samoobsługowych dla sklepów średnio powierzchniowych. - Opracowanie i wdrożenie kasowników dla rynku szwajcarskiego. - Rozwój rodziny kas K10 poprzez wprowadzenie nowych funkcji, komunikacji bezprzewodowej oraz rozbudowanie oferty.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1