reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 sierpnia 2018

LUG SA: bariera 40 mln zł kwartalnie przekroczona :)

Jeden z największych polskich producentów oświetlenia opublikował bardzo pozytywne dane za II kwartał 2018.

  • Skonsolidowane przychody GK LUG S.A. w II kw. 2018 r. wyniosły 41,66 mln zł, co stanowi wzrost o 25,1% w stosunku do II kw. 2017 roku. Jednocześnie jest to pierwszy w historii Grupy LUG SA kwartał, gdy skonsolidowane przychody przekroczyły barierę 40 mln zł.
  • W II kw. 2018 r. widoczna jest wyraźna zmiana dotychczas obserwowanych proporcji w sprzedaży krajowej i eksportowej (przez wiele kwartałów udział eksportu rósł). W ciągu ostatnich trzech miesięcy sprzedaż krajowa wyniosła 20,98 mln zł i nieznacznie przerosła sprzedaż zagraniczną (20,68 mln zł), przez co proporcje pomiędzy dwoma głównymi kierunkami niemal się wyrównały. Jest to spowodowane zakończeniem realizacji dużych projektów na rynku polskim, przy jednoczesnym niewielkim przesunięciu w czasie ważnych projektów eksportowanych.
  • Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w II kw. 2018 r. 17,48 mln zł, co oznacza wzrost o 35,9% r/r (dynamika o ponad 10pp wyższa niż wzrost przychodów). Wzrost zysku brutto na sprzedaży w II kw. 2018 r. pozwolił na poprawę marży brutto na sprzedaży o 3,4pp w ujęciu r/r do poziomu 42,0%. Warto odnotować, że po raz pierwszy w historii Grupy w czterech kolejnych następujących po sobie kwartałach marża brutto na sprzedaży utrzymywała się na poziomie przekraczającym 40%.
  • Wynik EBITDA wyniósł w II kw. 2018 roku 3,49 mln zł, o 49,1% więcej niż przed rokiem. Marża EBITDA wzrosła o 1,4 pp do poziomu 8,4%.
  • Zysk operacyjny wyniósł w II kw. 2018 r. 1,89 mln zł przy tempie wzrostu 68,8% w ujęciu r/r. W efekcie poziom marży operacyjnej ukształtował się na poziomie 4,5%, o 1,2pp wyżej niż przed rokiem.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1