reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stevanovicigor dreamstime.com Rynki | 31 sierpnia 2018

Najważniejsze trendy w branży oświetlenia profesjonalnego w 2018 roku

Jeden z wiodących polskich producentów oświetlenia, Grupa LUG, przedstawił trendy jakie w roku 2018 panują na rynku oświetlenia.
• Oprawy oświetleniowe z nowymi inteligentnymi funkcjami
Producenci opraw oświetleniowych zaczynają wyposażać je w coraz więcej inteligentnych funkcji, takich jak np. wbudowane czujniki ruchu i natężenia światła dziennego w otoczeniu, możliwość łączności bezprzewodowej i regulacji temperatury barwowej emitowanego światła. Można się spodziewać, że w przyszłości nowe generacje sprzętu oświetleniowego zaczną być oznaczane określeniem w rodzaju „IoT ready – gotowe na Internet Rzeczy (IoT)”.

• Układy sterowania zaczną być umieszczane w obudowach opraw oświetleniowych.
Dotychczas, zwłaszcza w przypadku oświetlenia tradycyjnego, elektroniczne układy sterowania systemami oświetleniowymi były umieszczane w specjalnych, oddzielnych szafach sterowniczych. W 2018 r. inteligentne układy sterowania zaczną być powszechnie montowane w obudowach indywidualnych opraw oświetleniowych lub wprost integrowane z ich zasilaczami. Sterowanie przewodowe zostanie zastąpiona łącznością bezprzewodową przy wykorzystaniu najnowszych wersji protokołu Bluetooth, a systemy oświetleniowe zaczną wykorzystywać inteligentne, samouczące algorytmy sterowania.

• Bluetooth uzyska przewagę wśród protokołów bezprzewodowego sterowania systemami oświetleniowymi.
Po dwóch latach dyskusji i ustaleń, ratyfikowany został standard łączności bezprzewodowej Bluetooth. Do użytku weszła najnowsza wersja protokołu Bluetooth Mesh, która charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną i uwzględnia architekturę siatki kratowej. Dzięki temu każdy z węzłów sterowanej sieci może nie tylko wysyłać i odbierać pakiety danych do i z innego węzła, lecz również przekazywać je dalej w głąb sieci. Umożliwi to budowę dynamicznych, inteligentnych sieci oświetleniowych, w których każdy z węzłów będzie w stanie komunikować się z dowolnym innym węzłem. Zniknie zatem istniejący dotychczas, typowy limit zasięgu łączności, ograniczający możliwości sterowania oświetleniem. Można przewidywać, że w 2018 r. nowy protokół łączności przyczyni się do rozpoczęcia ekspansji oświetlenia typu IoT.

• Stosowanie Li-Fi zacznie być częstszą praktyką.
Można się spodziewać, że dzięki pierwszym certyfikowanym zestawom Li-Fi zawierającym sterownik i oprawę oświetleniową, zaprezentowanym pod koniec 2017 r., w tym roku Internet dostarczany za pośrednictwem światła widzialnego rozpocznie zdobywanie rynku. Pierwszymi użytkownikami będą prawdopodobnie wojsko i dyplomacja, czyli te sektory gdzie użytkownicy komputerów potrzebują systemu przesyłania danych wygodnego jak Wi-Fi , jednak pozbawionego jego wad.
• Oświetlenie zgodne z potrzebami człowieka zacznie być traktowane poważnie. W 2018 r. można spodziewać się pierwszych instalacji w pełni zasługujących na miano systemów oświetleniowych zgodnych z potrzebami człowieka (Human Centric Lighting), a nie tylko oświetlenia z możliwością regulacji temperatury barwowej światła. Zapotrzebowanie na takie systemy jest obserwowane szczególnie w krajach skandynawskich.

• Oświetlenie stanie się częścią inteligentnych biur.
Zapotrzebowanie ze strony wielkich deweloperów sprawi, że w 2018 r. tzw. inteligentne biura staną się powszechną rzeczywistością. Największe firmy deweloperskie chcą być postrzegane przez swoich klientów jako innowacyjne, a nowoczesne oświetlenie budowanych obiektów jest jednym z czynników budujących taki wizerunek dewelopera ponieważ zapewnia najemcom nieruchomości dobre samopoczucie i zwiększoną produktywność.

• Coraz więcej miast będzie budować inteligentne systemy oświetleniowe.
Powszechne dążenie do racjonalizacji kosztów oświetlania terenów miejskich, ochrony środowiska przez ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych przeznaczanych na produkcję energii elektrycznej, kreowania atrakcyjnego wizerunku miast i budowania zadowolenia ich mieszkańców będzie skutkowało dalszym upowszechnianiem inteligentnych systemów sterowania oświetleniem terenów miejskich.

• Konsolidacja i partnerstwo stanie się koniecznością w branży oświetleniowej.
Sytuacja konkurencyjna indywidualnych producentów opraw oświetleniowych, będzie coraz trudniejsza. Problemem stanie się rozdrobnienie przemysłu oświetleniowego i brak kompleksowej oferty we wszystkich najnowszych obszarach cyfryzacji sprzętu oświetleniowego u poszczególnych producentów. W przypadku braku odpowiednich możliwości kompetencyjnych u producentów oświetlenia koniecznością będzie dla nich nawiązywanie partnerskich porozumień z integratorami z branży IT, specjalistami od technologii cyfrowych.

Opracowano na podstawie raportu kwartalnego Grupy LUG
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2019 14:20 V11.11.0-2