reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 22 sierpnia 2018

ES-SYSTEM umacnia pozycję na krajowym rynku

Firma z branży oświetleniowej, ES-SYSTEM, po pierwszym półroczu 2018 roku odnotował wzrost sprzedaży w kraju i spadek przychodów z rynków zagranicznych.
– W I i II kw. br. ES-SYSTEM wykorzystał dobrą koniunkturę w branży i umocnił pozycję na rynku krajowym, odnotowując blisko 8% wzrost przychodów r/r. Poprawa sprzedaży w kraju idzie w parze z poprawą zysków w II kw. br., co jest dobrym prognostykiem na kolejne kwartały 2018 r. Mamy nadzieję, że poszerzanie oferty o innowacyjne rozwiązania oświetleniowe, w szczególności w technologii LED, prezentowane na tegorocznych targach Light&Building zaowocuje wzrostem sprzedaży w br. – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM.Przychody ze sprzedaży zrealizowane w II kw. br. wyniosły 49,7 mln zł i były niższe o 2,8% r/r, co wynika ze spadku sprzedaży zagranicznej, przy jednoczesnych wzrostach sprzedaży krajowej. Narastająco przychody Grupy ukształtowały się na analogicznym r/r poziomie 91,4 mln zł, tj. spadek o 0,9% r/r. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I pół. 2018 r. wyniosła 40,6% i była wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r. o 3,0 p.p. r/r.

Na rynku krajowym w II kw. 2017 r. Grupa ES-SYSTEM zanotowała przychody na poziomie 41 mln zł, tj. 5,2% wzrostu r/r. Narastająco w I pół. sprzedaż w kraju wzrosła do poziomu 74,4 mln zł, czyli o blisko 8% r/r.

– Widzimy potencjał dla wzrostów we wszystkich segmentach działalności Grupy. W II kw. wprowadziliśmy na rynek systemy oświetlenia architektonicznego, które miały swoją premierę na targach Light&Building we Frankfurcie. Premiery nowych systemów opraw przemysłowych i uzupełnienie oferty o rozwiązania o podwyższonej odporności na niekorzystne warunki środowiskowe powinny zapewnić wzrost w tym segmencie. Zainteresowanie inwestorów modernizacją oświetlenia ulicznego i iluminacji może przełożyć się na dalszy wzrost sprzedaży w segmencie oświetlenia zewnętrznego – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM.


Sprzedaż zagraniczna w II kw. 2018 r. zanotowała spadek o 28,6% r/r do poziomu 8,7 mln zł. Narastająco sprzedaż eksportowa ukształtowała się na poziomie 17 mln zł, co oznacza spadek o 26,7% r/r. Spadki na rynku eksportowym związane są z mniejszą liczbą dużych wartościowo projektów realizowanych w 2018 r.

Działalność Spółki ES-SYSTEM UK Ltd w II kw. 2018 r. zaowocowała realizacją pierwszych projektów na perspektywicznym rynku brytyjskim, w tym m. in.: I etapu oświetlenia zakładu przetwórczego Marine Harvest w Szkocji. W ujęciu segmentowym, struktura sprzedaży za granicą pokazuje silną pozycję ES-SYSTEM w oświetleniu zewnętrznym i awaryjnym, gdzie spółka odnotowała skokowe wzrosty w II kw. 2018 r.

Narastająco sprzedaż rozwiązań w technologii LED w I pół. 2018 r. stanowiła 78% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki, tj. 71,3 mln zł, wobec 68,7% udziału, tj. 63,3 mln zł w I pół. 2017 r. W kraju Grupa zanotowała wzrost udziału w sprzedaży produktów LED do 76,4% z 67,7% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W eksporcie procentowy udział sprzedaży produktów LED wzrósł do 85% z 72% w I pół. 2017 r.

Po I półroczu Grupa odnotowała zysk operacyjny na poziomie 4 mln zł, wobec 4,2 mln zł w I pół. 2017 r., co oznacza spadek o 6,2% r/r. Koszty operacyjne Grupy, narastająco w br., wyniosły 33,9 mln zł i były wyższe o 3 mln zł wobec analogicznego okresu 2017 r., tj. o 9,6% r/r. Wynik głównie wzrostu kosztów sprzedaży o 2,8 mln zł do poziomu 23,2 mln zł tj. 13,5% r/r. Za wzrost kosztów sprzedaży odpowiadają głównie wyższe koszty wynagrodzeń w ES-SYSTEM S.A. oraz udział w targach Light&Building we Frankfurcie (koszt ok. 1 mln zł). Koszty zarządu wzrosły o 0,2 mln zł r/r, tj. 2,1%. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w I pół. 2018 r. wyniósł 0,7 mln zł wobec 0,4 mln zł w 2017 r.

Narastająco Grupa Kapitałowa po I półroczu zanotowała zysk netto w wysokości 3,85 mln zł w porównaniu do 4 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., tj. 5,1% spadku r/r.

W oparciu o wyniki II kw. 2018 r. i wielkość portfela zamówień, zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej sprzedaży krajowej w III kw. 2018 r. oraz jej wzrost w stosunku do wyniku z III kw. 2017 r. W ujęciu rocznym zarząd dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego (w ujęciu %) wzrostu sprzedaży.

© ES-System

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 17 2018 15:35 V10.9.3-1