reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© artcp5 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 sierpnia 2018

Nowoczesne technologie w walce z nowotworami wątroby

Małoinwazyjne metody leczenia nowotworów będą jeszcze bardziej precyzyjne. Pierwsze testy nowego systemu obrazowania Evertop udane.

Specjaliści firmy Evertop wraz z zespołem Politechniki Śląskiej opracowali innowacyjny system obrazowania, który pomoże radiologom interwencyjnym niszczyć nowotwory wątroby za pomocą wysokiej temperatury z nieosiągalną do tej pory precyzją. Pierwszy test technologii odbył się 2 sierpnia w II Zakładzie Radiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie. Zabieg został przeprowadzony na pacjencie z guzem wątroby. Evertop na prace nad wynalazkiem otrzymał 3 mln PLN dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Firma Evertop i polscy naukowcy opracowali innowacyjny system nawigacji obrazowej, który tworzy model przestrzenny jamy brzusznej, uwzględniając ruchy narządów wewnętrznych oraz odkształcenia oddechowe. Teraz obraz z tomografii komputerowej będzie połączony z bieżącym – ultrasonograficznym. Specjalny program nakłada tak powstały model na pozycję narzędzia chirurgicznego i kieruje operatora, aby jak najbezpieczniej je poprowadził.
Nowotwory wątroby stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów pacjentów onkologicznych. Jak wyjaśnia prof. Olgierd Rowiński, kierownik II Zakładu Radiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ich leczeniu szczególnie liczy się szybkość i dokładność działania. Najbardziej skuteczne są więc zabiegi wykonywane w ramach onkologii interwencyjnej, która zajmuje się terapią małoinwazyjną, pod kontrolą między innymi tomografii komputerowej, USG czy rezonansu magnetycznego. Niestety w przypadku niektórych pacjentów metody te nie są wystarczająco precyzyjne – głównie ze względu na ruchy klatki piersiowej powodujące częste zmiany ułożenia narządów. - Spersonalizowany model pacjenta umożliwia precyzyjną, trójwymiarową lokalizację zmiany w otoczeniu jej struktur. W polu widzenia chirurga znajduje się także ruch narzędzi w trakcie zabiegu. Pozwala to na dobór właściwej ich trajektorii, która doprowadzi do zmiany nowotworowej, zwizualizowanej w modelu – mówi prof. Ewa Piętka, kierownik Zespołu Badawczego Projektu Katedry Informatyki i Aparatury Medycznej Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Pierwsze testy technologii przeprowadzono 2 sierpnia w Zakładzie Radiologii Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie (Warszawski Uniwersytet Medyczny) u pacjenta z nowotworem wątroby. Kolejna grupa chorych skorzysta z rozwiązania pod koniec miesiąca. – Guz wątroby to nasz najczęstszy cel dla małoinwazyjnego leczenia w onkologii interwencyjnej, ale czasem jego precyzyjne nakłucie jest bardzo trudne. Wątroba przylega do przepony, więc przemieszcza się i odkształca podczas oddychania – wyjaśnia dr Krzysztof Milczarek z II Zakładu Radiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – Obrazowanie 3D, połączenie obrazów w czasie rzeczywistym zwiększą precyzję naszych zabiegów i zmniejszą liczbę powikłań. System Evertop ma zastosowanie we wszystkich zabiegach w obrębie jamy brzusznej, a w przyszłości może zostać zaadaptowany także do leczenia zmian w klatce piersiowej i miednicy. Podobne rozwiązania są już wykorzystywane w chirurgii czaszki lub kręgosłupa, ale to mechanizmy dużo prostsze. – Stworzenie wizualizacji organów nie było trudne, wyzwanie polegało na właściwym odtworzeniu w algorytmach ruchów i odkształceń narządów podczas oddychania – tłumaczy kierownik B + R projektu dr hab. inż. Dominik Spinczyk, prof. Politechniki Śląskiej. – To największa wartość naszego projektu. Liczymy, że zrewolucjonizuje formę tego typu zabiegów w Polsce. – Wierzymy, że dzięki współpracy z najlepszymi polskimi lekarzami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjalistami z Politechniki Śląskiej uda się zaproponować radiologom interwencyjnym kompletny system, który wesprze ich w codziennej pracy i tym samym pomoże przyczynić się od podniesienia jakości opieki medycznej w Polsce, skróci czas leczenia i pozwoli pacjentom szybciej wracać do zdrowia – dodaje Maciej Kotok, prezes Evertop. Prace nad technologią wsparło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Evertop w ramach programu sektorowego Innomed otrzymał na rozwój projektu 3 miliony złotych . Na zdjęciu: dr n. med. Jarosław Żyłkowski, © Evertop
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2