reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 13 sierpnia 2018

Infoscan ma inwestorów na finansowanie projektów w Polsce i w Azji

Władze spółki otrzymały deklaracje ze strony inwestorów do objęcia co najmniej 120 tys. akcji na finansowanie nowych projektów biznesowych. Infoscan przeznaczy pozyskane środki na realizację kontraktu w Azji Płd-Wschodniej oraz wdrożenie nowego modelu sprzedaży na rynku krajowym.

W trakcie NWZA zaplanowanego na 6 września akcjonariusze podejmą uchwałę o kapitale docelowym, który łącznie zakłada wyemitowanie do 390 tys. akcji w ciągu 3 lat. Natomiast obecnie spółka planuje sprzedaż około 120 tys. akcji. Cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd, jednak już z deklaracji inwestorów wynika, że ma być ona zbliżona do ceny rynkowej Infoscanu. – Decyzja dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego jest pochodną zainteresowania ze strony inwestorów i wysoka oceną z ich strony nowych projektów, które realizujemy. Nie chcemy natomiast istotnie rozwadniać akcjonariatu, dlatego zdecydowaliśmy się na nieduże podwyższenie kapitału, z którego liczymy na pozyskanie ok. miliona złotych. Jednocześnie chcemy zapewnić sobie elastyczność na wypadek pojawiających się innych możliwości biznesowych i potencjalnego skorzystania z kapitału docelowego w dalszej przyszłości w momencie gdy spółka istotnie zwiększy swoją wycenę – tłumaczy Jacek Gnich, prezes Infoscanu. Spółka w czerwcu podpisała umowę dystrybucyjną na sprzedaż badań na rynkach Azji Płd.–Wschodniej. Pierwszym krajem w tym regionie na którym będą realizowane badania z wykorzystaniem urządzenia MED Recorder będą Filipiny. – Obecnie dystrybutor jest na etapie przygotowań od strony formalnej do uruchomienia badań komercyjnych. Nasz partner zdecydowaną większość kosztów bierze na siebie, jednak na nas spoczywa dostarczenie urządzeń. Liczymy, że w najbliższym miesiącu będziemy mogli przeprowadzić tam płatne procedury. Na samym początku będziemy posiłkować się częścią urządzeń na rynek amerykański i europejski, których produkcję zlecaliśmy w marcu. Jednak, żeby zaspokoić zapotrzebowanie w Azji musimy być gotowi na wysłanie większej liczby – wyjaśnia Jacek Gnich. Dodatkowo spółka planuje rozpocząć współpracę z firmą Resmed, światowym producentem urządzeń do terapii bezdechu sennego (CPAP). 8 sierpnia firmy podpisały list intencyjny, odnośnie realizacji wspólnego projektu na rynku polskim. Obecnie Infoscan negocjuje umowę w tej kwestii i pracuje nad nowym modelem sprzedaży badań w kraju. – Jednocześnie przygotowujemy się do komercjalizacji na naszym największym rynku czyli w USA. Liczymy na szybkie zakończenie procesu certyfikacji w FDA i rozpoczęcie sprzedaży badań w kolejnym kwartale. W zakresie finansowania biznesu za oceanem podtrzymujemy dotychczasowy plan zakładający wykorzystanie instrumentów dłużnych. W ramach prac nad rozpoczęciem działalności podpisaliśmy umowę z jedną z sieci klinik snu na przeprowadzenie badań porównujących MED Recorder do innych funkcjonujących metod diagnostycznych. Wyniki tego badania powinny nam istotnie pomóc w zwiększeniu rozpoznawalności naszego urządzenia w amerykańskiej branży – ocenia Jacek Gnich.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2