reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 23 grudnia 2009

Amica ostatecznie sprzedaje zakłady Samsungowi

Za 204,5 mln zł Amica odsprzeda Samsung Electronics Poland Manufacturing zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz dostawy pralek i lodówek.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje nieruchomości, na których spółka jest położona, linie produkcyjne, majątek ruchomy i narzędzia produkcyjne, jak również określone prawa własności intelektualnej z nią związane. Pracownicy zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną przeniesieni do Samsunga na mocy art. 231 kodeksu pracy. Dodatkowo spółka sprzeda Samsungowi surowce, części i zapasy produkcji w toku wymagane do produkcji i dostawy pralek i lodówek za cenę równą ich wartości księgowej, która zostanie ustalona przed zawarciem ostatecznej umowy. Jej podpisanie ma nastąpić nie później niż do 31 marca 2010 r. Obie strony podpisały również wstępną umowę o dostawę OEM. W jej ramach strony zobowiązały się, że Amica będzie kupować, a Samsung produkować określoną liczbę sztuk pralek i lodówek, zbliżoną do obecnej produkcji spółki. Dokładne wartości produkcji zostaną uzgodnione przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1