reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 03 sierpnia 2018

Lena Lighting obniżyła zysk

Zysk spółki z branży oświetlenia ze Środy Wielkopolskiej w pierwszej połowie roku znacznie spadł, ale Lena Lighting tłumaczy tę zniżkę m.in. zwiększeniem nakładów na zatrudnienie.

- Szacowany wynik w pierwszym półroczu 2018 roku jest niższy niż w I półroczu 2017 roku w głównej mierze ze względu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, która miała miejsce w 2017roku i przyniosła zysk z tej transakcji w wysokości 2,6mln zł. (zysk z działalności operacyjnej). Dodatkowo w I półroczu 2018 roku w Spółce ze względu na rozwój i inwestycje w park maszynowy konieczne było zwiększenie nakładów na zatrudnienie - głównie osób związanych z procesem produkcyjnym. Poniesione koszty wpłynęły na osiąganą rentowność i wysokość zysku brutto na sprzedaży. Spółka poniosła też wyższe koszty działań marketingowych w stosunku do roku ubiegłego spowodowane udziałem w Międzynarodowych Targach Light&Building w Frankfurcie, które odbywają się raz na dwa lata – czytamy w komunikacie Lena Lighting. Oto szacunkowe wybrane dane finansowe Lena Lighting S.A. za I półrocze 2018 roku. Celem wykazania istotności w/w danych spółka przyjęła szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2018 roku w porównaniu z danymi finansowymi za I półrocze 2017 roku. Źródło: © Lena Lighting
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1