reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 31 lipca 2018

LG ma za sobą rekordowe półrocze

W pierwszej połowie roku LG osiągnęło największe w historii globalne przychody i największy zysk operacyjny, a przychody ze sprzedaży po raz pierwszy przekroczyły 30 bln KRW.

W drugim kwartale 2018 roku LG Electronics Inc. (LG) wykazało skonsolidowaną sprzedaż globalną równą 15,02 bln KRW (13,9 mld USD) oraz zysk operacyjny w wysokości 771 mld KRW (715,1 mln USD). W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku sprzedaż wzrosła o 3,2%, a zysk operacyjny o 16,1%. Duża rentowność w segmencie sprzętu AGD i klimatyzatorów oraz domowego sprzętu RTV klasy wyższej zrekompensowała straty operacyjne poniesione w tym samym okresie przez działy części samochodowych i komunikacji mobilnej. W pierwszej połowie 2018 roku zarówno sprzedaż, jak i zyski operacyjne osiągnęły historyczne rekordy. Przychody ze sprzedaży zamknęły się kwotą 30,14 bln KRW (28 mld USD) i wzrosły o 3,2% w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 roku, podczas gdy zysk operacyjny wyniósł 1,88 bln KRW (1,7 mld USD), co oznacza wzrost o 18,5%. Przychody działu AGD LG największe w historii Dział sprzętu gospodarstwa domowego i urządzeń klimatyzacyjnych (LG Home Appliance & Air Solution Company) osiągnął w drugim kwartale 2018 r. bardzo dobre wyniki sprzedaży wynoszące 5,26 bln KRW (4,88 mld USD) oraz zysk operacyjny na poziomie 457,2 mld KRW (424,04 mln USD). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przychody wzrosły o 4,3%, do czego przyczynił się m.in. sezonowy wzrost sprzedaży klimatyzatorów oraz większa sprzedaż systemów LG do czyszczenia odzieży i urządzeń oczyszczających powietrze, zwłaszcza na wewnętrznym rynku koreańskim. Zysk operacyjny zwiększył się zaś o 1,7% w wyniku efektywnego zarządzania kosztami oraz dużej sprzedaży pralek i lodówek klasy wyższej, która zrekompensowała skutki wzrostu cen surowców i niekorzystnych kursów wymiany walut. W pierwszej połowie roku przychody działu sprzętu gospodarstwa domowego i klimatyzatorów (LG Home Appliances and Air Solutions) były największe w historii przedsiębiorstwa i po raz pierwszy przekroczyły 10 bln KRW (94,66 mld USD). Dział domowego sprzętu RTV (LG Home Entertainment Company) osiągnął w drugim kwartale przychody ze sprzedaży w wysokości 3,82 bln KRW (3,54 mld USD) i zysk operacyjny równy 407 mld KRW (377,48 mln USD). Do wzrostu przychodów o 4,1% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 r. przyczyniła się sprzedaż telewizorów LG OLED i LG SUPER UHD oraz innych produktów klasy wyższej. Zysk operacyjny wzrósł o 44,1% w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku (wskaźnik ten był dwucyfrowy również w pierwszym kwartale 2018 roku). Dział komunikacji mobilnej (LG Mobile Communications Company) odnotował przychody ze sprzedaży równe 2,07 bln KRW (1,92 mld USD) oraz stratę operacyjną 185,4 mld KRW (171,95 mln USD). Spadek przychodów w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku wynikał ze spowolnienia wzrostu na globalnym rynku smartfonów oraz niższej sprzedaży smartfonów klasy średniej i podstawowej w Ameryce Łacińskiej, natomiast wykazana w drugim kwartale strata operacyjna była w dużej mierze spowodowana negocjowaniem umów sprzedaży i zwiększeniem inwestycji w działania marketingowe związane z wprowadzeniem na rynek nowego flagowego smartfonu. Podczas gdy w drugiej połowie roku na rynku smartfonów klasy wyższej można się spodziewać zaostrzenia konkurencji i utrzymania wzrostu na dotychczasowym poziomie, LG będzie nadal dążyć do doskonalenia swojej struktury organizacyjnej oraz zwiększenia sprzedaży nowych smartfonów flagowych klasy wyższej LG G7 ThinQ i LG V35 ThinQ na kluczowych rynkach globalnych. Dział części samochodowych (LG Vehicle Components Company) osiągnął sprzedaż równą 872,8 mld KRW (809,5 mln USD) oraz stratę operacyjną wynoszącą 32,5 mld KRW (30,14 mln USD). Sprzedaż wzrosła o 3,9% w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku dzięki rozpoczęciu masowej produkcji w ramach nowych projektów. Kwartalna strata operacyjna odzwierciedla wzrost cen surowców potrzebnych np. do produkcji pamięci oraz zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby w związku z realizacją nowych projektów. Przez pozostałą część bieżącego roku dział LG Vehicle Components wciąż będzie musiał się liczyć z trudnościami na skutek niepewności, która dotyczy zarówno branży motoryzacyjnej na całym świecie, jak i polityki handlowej Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony oczekiwany wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych i podłączonych do sieci może otworzyć przed tym pionem LG nowe możliwości w dłuższej perspektywie. Dział produktów B2B (LG Business-to-Business Company) odnotował w drugim kwartale sprzedaż na poziomie 588,5 mld KRW (545,82 mln USD) i zysk operacyjny wynoszący 39 mld KRW (36,17 mln USD). Przychody wzrosły o 10,7% w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku dzięki większej sprzedaży produktów wielkoformatowych w zakresie oznakowania cyfrowego oraz wydajnych modułów do ogniw słonecznych. Do wzrostu zysku operacyjnego o 73,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku przyczyniła się większa sprzedaż produktów klasy wyższej oraz konkurencyjność cenowa. Przewiduje się, że w drugiej połowie roku zapotrzebowanie na oznakowanie cyfrowe klasy wyższej będzie nadal rosnąć, podczas gdy w segmencie modułów do ogniw słonecznych pojawi się większa konkurencja i inne trudności rynkowe związane z ciągłymi zmianami w środowisku handlu międzynarodowego. Kursy wymiany walut zastosowane w wynikach za II kwartał 2018 roku Wyniki finansowe spółki LG Electronics przed audytem są oparte na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i obejmują okres trzech miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. Kwoty wyrażone w wonach koreańskich (KRW) zostały przeliczone na dolary amerykańskie (USD) po średnim kursie z trzech miesięcy składających się na kwartał, wynoszącym 1 078,20 KRW za 1 USD.
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-2