reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© designersart dreamstime.com Rynki | 25 lipca 2018

Rynek IoT 2018

IC Insights jako najważniejsze siły napędowe rynku IoT wymienia zastosowania przemysłowe oraz motoryzacyjne.

IC Insights uaktualnił swoją prognozę rynku IoT na rok 2018 oraz okres do roku 2021. W stosunku do prognozy opublikowanej w listopadzie 2017 nie zmienia się wielkość całego rynku IoT 2018: 93.9 mld USD. Zmieniły się natomiast w niewielkim stopniu prognozy dotyczące poszczególnych segmentów rynku: 2.5 mld USD zostało ‘przesunięte’ z segmentu inteligentnych miast do internetu przemysłowego. I tak systemy IoT w segmencie internetu przemysłowego w roku 2018 mają wzrosnąć o 17.7%, do poziomu 35.9 mld USD, natomiast segment inteligentnych miast ma osiągnąć poziom 38.8 mld USD, co oznacza 7.0% wzrostu. Segment inteligentnych miast obejmuje urządzenia zainstalowane na elementach infrastruktury publicznej, inteligentne drogi i mosty, światła, systemy dystrybucji energii elektrycznej, systemy dozoru video, monitoring pogody itp. Jednak najsilniejszy skok w roku 2018 ma zostać osiągnięty w segmencie inteligentnych pojazdów, w przypadku którego wzrost szacowany jest na 21.6% (4.6 mld USD). Systemy inteligentnych domów osiągną wartość 2.9 mld USD (wzrost o 16.0%), a elektronika ubieralna 11.8 mld USD (wzrost 12.4%). Prognoza obejmująca lata 2016-2021 obniża średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) w trzech segmentach: elektronika noszona (z 12.8% do 11.9%), inteligentne domy (z 16.8% do 14.8%) oraz internet przemysłowy (z 18.7% do 17.8%). Prognoza średniego wzrostu w segmencie motoryzacyjnym pozostaje natomiast bez zmian i wynosi 22.9%. Rynek motoryzacyjny przyśpiesza w efekcie upowszechniania się systemów automatycznej kontroli i wspomagania kierowcy, czyniąc pojazdy jak piszą analitycy IC Insights ‘świadomym lokalizacji, warunków drogowych i zmian pogody, jak również umożliwiając ich komunikację pomiędzy sobą’. Podniesiono nieco prognozę wzrost w segmencie inteligentnych miast, z 6.3% do 6.5%. © IC Insights
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2