reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© robyn mackenzie dreamstime.com_pie Przemysł elektroniczny | 17 lipca 2018

Relpol sprzedaje udziały w białoruskiej spółce

W obliczu niezadowalających wyników białoruskiej spółki handlowej, Relpol podjął decyzje o jej sprzedaży. Nie oznacza to jednak wycofania się z rynku białoruskiego.

Relpol S.A. podjął decyzję o sprzedaży 80% udziałów w spółce Relpol M zarejestrowanej na Białorusi. Kapitał własny tej spółki wynosi 158 tys. PLN, przychody ze sprzedaży osiągnięte w 2017 r. wyniosły 567 tys. PLN (w I kw. 2018 było to 98 tys. PLN). Spółka w 2017 r. poniosła stratę netto w wysokości 12 tys. PLN (za I kw. 2018 strata wyniosła ok. 2 tys. PLN). Spółka ta została powołana i zawiązana jako spółka handlowa dla realizacji sprzedaży Relpolu na rynku białoruskim. Jednakże w związku ze zmianą sytuacji rynkowej od chwili powołania tej spółki w 1997 r., niewielkim wolumenem sprzedaży towarów Relpol S.A. przez ten podmiot, malejącym znaczeniem tej spółki dla działalności i rozwoju grupy kapitałowej, brakiem perspektyw jej dynamicznego rozwoju i generowania zysków, a także rosnącymi obowiązkami sprawozdawczymi obciążającymi koszty działalności obu spółek, Zarząd Relpol S.A. podjął decyzję o sprzedaży posiadanych udziałów. W pierwszej kolejności Relpol zwróci się z propozycją odkupienia udziałów do drugiego udziałowca. W przypadku braku jego zainteresowania Relpol będzie szukać innych nabywców. Cena ustalona została na podstawie wyceny mieszanej, majątkowo – dochodowej, bazującej na indywidualnej sytuacji tej spółki. Relpol S.A. zamierza kontynuować i rozwijać działalność handlową na rynku białoruskim poprzez dalszą współpracę z tą spółką, a także z obecnymi i nowymi dystrybutorami na zasadach umów handlowych zawieranych pomiędzy nimi a Relpol S.A.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1