reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© begemot 30 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 lipca 2018

Nowy projekt Vigo System

Wraz z dwoma partnerami, Vigo zainwestuje w innowacyjną technologię produkcji warstw półprzewodnikowych.

VIGO System S.A. poinformował o podpisaniu umowy z dr Włodzimierzem Strupińskim oraz ze spółką ENT S.A. dokument określający podstawowe warunki wspólnego przedsięwzięcia, w ramach którego Vigo zakupi urządzenia do produkcji warstw półprzewodnikowych i wdroży je w swoim zakładzie produkcyjnym w Ożarowie Mazowieckim. Dr Strupiński oraz ENT dostarczą technologię dotyczącą procesu wytwarzania epitaksjalnych warstw związków półprzewodnikowych III-V oraz będą uczestniczyć w procesie jej wdrożenia w VIGO. Celem projektu jest uruchomienie produkcji seryjnej różnych typów warstw półprzewodnikowych. Podpisane porozumienie określa wstępne warunki przyszłego przedsięwzięcia, w tym w szczególności wskazuje, że szacowana wartość inwestycji VIGO w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia to ok. 20 mln PLN. Zgodnie z umową, celem wspólnego przedsięwzięcia jest komercjalizacja technologii dostarczonej przez ENT i dr Strupińskiego i rozpoczęcie produkcji epitaksjalnych warstw związków półprzewodnikowych III-V w ramach bieżącej działalności Vigo. Wraz z podpisaniem umowy ENT i dr Włodzimierz Strupiński udzielili Emitentowi wyłączności negocjacyjnej na okres 6 miesięcy, celem wynegocjowania i zawarcia umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Umowa ma charakter niewiążący, a zawarcie finalnej umowy jest niepewne i zostało uzależnione od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych Vigo oraz od pozytywnego przebiegu negocjacji pomiędzy stronami. Ponadto, jednym z warunków zawarcia przedmiotowej umowy są satysfakcjonujące wnioski wynikające z procesu due diligence, jaki zostanie przeprowadzony przez Vigo.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2