reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© wb electronics_x Przemysł elektroniczny | 16 lipca 2018

Szansa na wielkie pieniądze dla polskiej zbrojeniówki

Polska zgłosiła swój akces do paneuropejskiej inicjatywy PESCO, wartej nawet 13 mld EUR.

W ostatnim czasie, celem zacieśnienia więzów poszczególnych państw UE w dziedzinie obronności, powołano Europejski Fundusz Obronny. W jego ramach funkcjonują programy PESCO (Permanent Structured Cooperation), które będą stanowić dodatkowe, ponadnarodowe źródło finansowania inwestycji w przemysł obronny. EDF (European Defense Fund) przeznaczy w formie dotacji 4.1 mld EUR na bezpośrednie finansowanie projektów badawczych. Na działania realizowane po zakończeniu fazy badań przeznaczone zostanie blisko 9 mld EUR. Polska początkowo zgłosiła się do dwóch takich programów: ułatwienie i standaryzacja transgranicznych transportów wojska (ang. Military Mobility) oraz opracowanie europejskich systemów radiostacji programowalnych ESSOR (w tym programie uczestniczy już Radmor). Obecnie dodano kilka nowych programów. PGZ SA i wchodzący w jej skład Ośrodek Badań Rozwojowych Centrum Techniki Morskiej SA będą współpracowały z 40 europejskimi podmiotami w programie OCEAN 2020, którego celem jest rozbudowa potencjału bezzałogowych statków powietrznych i platform nawodnych oraz podwodnych w rozpoznaniu i nadzorze akwenów morskich. Pozostałe projekty to m.in. logistyka (sieć centrów logistycznych, wsparcia operacji), walka przeciwminowa (morskie bezzałogowce przeciwminowe), nadzór wód portowych i przybrzeżnych, europejska artyleria i cyberbezpieczeństwo. Poza programami realizowanymi przez PESCO, Polska uczestniczy też w organizowanym przez Francję projekcie dotyczącym przeciwdziałaniu zagrożeniom biochemicznym. Źródło: WNP
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2