reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 19 października 2008

Sony Ericsson odnotował stratę w IIIQ08

Sony Ericsson zdołał utrzymać wielkość sprzedaży, wyrażoną w sztukach – w III kwartale było to 25.7 milionów aparatów– lecz przychody w ujęciu wartościowym spadły o około 10% w porównaniu do IIIQ07 i ukształtowały się na poziomie 2.8 mln euro.

W większości spadek sprzedaży spowodowany był fluktuacjami kursów wymiany walut, jak również przejściem firmy na mix produktów o większym udziale tańszych aparatów. W efekcie presji cenowej oraz wzrostu cen zakupu komponentów, obniżyła się również marża brutto. Trendy te zostały częściowo zrównoważone poprzez wprowadzenie pod koniec IIQ08 nowych produktów, takich jako dobrze sprzedający się model C902 Cyber-shot. Dochód przez opodatkowaniem ukształtował się na poziomie 12 mln euro (po wyłączeniu kosztów restrukturyzacji w wysokości 35 mln euro), co stanowi pogorszenie się wyników w stosunku do IIIQ07. Średnia cena sprzedaży aparatu uległa spadkowi, zarówno w porównaniu do poprzednich miesięcy bieżącego roku, jak i do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to skutkiem wprowadzenia na rynek tańszych modeli, lecz również efektem narastającej konkurencji cenowej w klasie średnio i wysoko zaawansowanych aparatów. Udział Sony Ericsson na światowym rynku pozostał na poziomie 8%, podobnie jak w zeszłych miesiącach. Dick Komiyama, Prezes Sony Ericsson komentuje swoje wyniki: ‘Jak się spodziewaliśmy, trzeci kwartał wciąż był dla Sony Ericsson wyzywający. Kontynuowaliśmy nasz plan konsolidacji operacji i zasobów w zakresie R&D, aby powstała wydajniejsza i mniej kosztowna struktura. Jak wcześniej zapowiadaliśmy, naszym celem pozostaje obcięcie kosztów o 300 milionów euro rocznie, co ma się odbyć do końca IIQ09 i w pełni wpłynąć na nasze wyniki w drugiej połowie 2009. […] Z pełnym zaangażowaniem wdrażamy nasz plan połączeniowy tak szybko, jak to tylko jest możliwe, ażeby uzyskać odpowiedni kształt i wielkość naszej struktury organizacyjnej, a przez to przywrócić firmie dochodowość.’ W trakcie IIIQ08 Sony Ericsson ogłosił wprowadzenie marki ‘PlayNow plus’, która stanowi następny krok w rozwoju usług muzycznych. PlayNow plus to usługa szybkiego ładowania muzyki o wysokiej jakości, przeznaczona zarówno dla telefonów jak i PC, która ma być zainaugurowana na rynku w IVQ08 we współpracy z Telenor w Szwecji, poprzez wprowadzenie specjalnej edycji aparatu Sony Ericsson W902 Walkman zintegrowanego z usługą PlayNow plus. Dalszy rozwój usługi ma być wprowadzany we współpracy z partnerami na całym świecie od początku roku 2009. Sony Ericsson zapowiedział również wprowadzenie na rynek nowych modeli aparatów w IVQ08, w tym trzech modeli z serii Walkman, między innymi model zintegrowany z You Tube. Dodatkowo, Sony Ericsson rozpoczął kampanię marketingową, wspomagającą na rynek aparaty multimedialne pod nową sub-marką Xperia (dostawy aparatu rozpoczęły się już w IIIQ08). Sony Ericsson wypłacił akcjonariuszom drugą transzę dywidendy za rok 2007 (drugie 150 mln euro). Bilans środków pieniężnych firmy na koniec września wynosił 1.4 miliarda euro. Sony Ericsson przewiduje, iż w roku 2008 rynek telefonów komórkowych wzrośnie o 10% (w 2007 roku sprzedano nieco ponad 1.1 miliarda sztuk). W większości wzrost będzie miał miejsce na rynkach wschodzących, gdzie dominują proste i tanie aparaty.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 28 2020 11:55 V15.5.0-2