reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexan24 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 lipca 2018

Jabil łączy spółki

Połączenie nastąpi pomiędzy Jabil Assembly Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, jako spółką przejmowaną oraz Jabil Circuit Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie jako spółką przejmującą.
Jabil przedstawił plan połączenia spółek. Celem tej transakcji jest uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej, do której należą spółki i tym samym ograniczenie kosztów oraz usprawnienie zarządzania w ramach grupy kapitałowej.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą na podstawie art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zamian za udziały, które spółka przejmująca wyda jedynemu udziałowcowi spółki przejmowanej, tj. Jabil Circuit Netherlands B.V. – informuje Jabil.

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Jabil Circuit Poland. Kapitał zakładowy spółki przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 58.214.000,00 zł do kwoty 63.390.000,00 zł, poprzez utworzenie 5.176 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Podstawą ustalenia stosunku wymiany udziałów jest wycena księgowa spółek, opierająca się o wartości ujawnionej w oświadczeniach o stanie księgowym spółek sporządzonych na dzień 31 maja 2018 r. Wartość księgowa aktywów netto spółki przejmującej (Jabil Circuit Poland) wynosi 292.382.200 zł, co w przeliczeniu na jeden udział daje wartość 5.022,54 zł. Wartość księgowa aktywów netto spółki przejmowanej (Jabil Assembly Poland) wynosi 26.001.020 zł, co w przeliczeniu na jeden udział daje wartość 139.042,89 zł.

W związku z połączeniem, zmianie ulegnie nazwa spółki przejmującej, Jabil Circuit Poland, na Jabil Poland sp. z o.o., co zostanie odzwierciedlone w zmienionej treści umowy spółki.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 21 2018 11:51 V11.0.0-2