reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 04 lipca 2018

SUNEX z kolejnym rekordem sprzedaży

Raciborski producent innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii zanotował w II kwartale 2018 roku 16,63 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 50 proc.

Narastająco od początku roku sprzedaż spółki wyniosła 27,08 mln zł, czyli o 47 proc. więcej niż w pierwszej połowie ub.r. - Wstępne wyniki sprzedaży za pierwsze półrocze są bardzo dobre. Produkty z grupy OZE są obecnie naszym głównym źródłem obrotów a aktualna sytuacja polityczno-gospodarcza bardzo sprzyja naszej branży. Tradycyjnie najwyższe obroty zanotowaliśmy na rynku niemieckim. Na rynku polskim zaś, znaczny wzrost sprzedaży został zrealizowany dzięki dostawom na rzecz spółki Polska Ekologia. Od początku istnienia SUNEX-u zajmujemy się obniżaniem kosztów uzyskania energii cieplnej i ogrzewania wody użytkowej. Nasze produkty oparte m.in. o energię słoneczną, stają się coraz bardziej popularne, gdyż pozwalają na oszczędny i ekologiczny sposób ogrzewania. Sprzyja nam też to, że nasze produkty przyczyniają się do coraz czystszego powietrza. Prace naszego działu badawczo-rozwojowego opieramy o najnowsze technologie służące zachowaniu najlepszej jakości powietrza (poniżej PM2,5), a nasze produkty wspierają dekarbonizację środowiska. Sprzedaż SUNEX-u wspomaga także decyzja Unii Europejskiej, która przyjęła dyrektywę nakazującą do 2020 roku zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20 % we wszystkich krajach UE. Drugi i trzeci kwartał to dla SUNEX najlepsze okresy w roku, dlatego spodziewam się utrzymania wzrostowej tendencji również w drugim półroczu br. – powiedział Romuald Kalyciok, prezes SUNEX SA. Dodał, że w dłuższej perspektywie, na wzrost sprzedaży oraz poprawę uzyskiwanych przez SUNEX marż, będzie miała prowadzona kosztem ok. 8-9 mln zł inwestycja, mająca na celu rozbudowę mocy produkcyjnych i wdrożenie nowych wyrobów do oferty. SUNEX złożył wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Spółka pod koniec czerwca br. pozyskała również bankowe finansowanie swojego projektu w łącznej kwocie 3,53 mln zł i 1,15 mln euro. - Nowoczesny park maszynowy umożliwi wygenerowanie wyższej marży na sprzedaży oraz usprawni procesy logistyczne. Jestem przekonany, że realizacja inwestycji umocni pozycję SUNEX, jako czołowego producenta rozwiązań grzewczych i instalacyjnych, a także pomoże w ekspansji na nowe rynki – twierdzi Romuald Kalyciok. W I kwartale 2018 roku SUNEX odnotował 10,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk operacyjny i EBITDA wyniosły odpowiednio 0,3 mln zł i 0,8 mln zł, a wynik netto 0,2 mln zł.
reklama
August 16 2022 15:41 V20.8.14-1