reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 25 czerwca 2018

Oferta Apator Metrix najkorzystniejsza

Ofertę spółki zależnej Apatora, Apator Metrix SA, wybrano jako najkorzystniejszą w sześciu zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Wartość oferty wynosi 26,8 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o 40%. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 37,5 mln zł. Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, o czym zarząd Apator SA poinformuje osobnym raportem bieżącym.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1