reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Silvair Przemysł elektroniczny | 21 czerwca 2018

Silvair idzie na GPW

Silvair Inc., spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things – internet rzeczy) zamierza zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka planuje wyłącznie emisję nowych akcji. Pozyskane środki mają jej pozwolić m.in. na budowę kanałów dystrybucji swoich produktów o globalnym potencjale rynkowym.
Termin przeprowadzenia oferty będzie uzależniony m.in. od warunków rynkowych oraz uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzorczych.
Silvair to twórca oprogramowania służącego do zdalnej komunikacji urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych systemów oświetlenia. Spółka planuje wdrożenie aplikacji do zarządzania danymi zbieranymi z systemów oświetlenia w budynkach komercyjnych. Rozwiązania Silvair oparte są na nowym standardzie Bluetooth Mesh zatwierdzonym w połowie 2017 r. Silvair miał znaczący wkład w stworzenie tego globalnego standardu. Celem Silvair jest uzyskanie pozycji lidera na rynku dostawców rozwiązań IoT, w tym inteligentnej kontroli oświetlenia oraz kluczowego dostawcy technologii opartej na standardzie Bluetooth Mesh. - Silvair jest amerykańską spółką z polskimi korzeniami, tworzącą oprogramowanie dla rozwiązań zakresu internetu rzeczy (Internet of Things – IoT). Firma działa na rynku globalnym. Innowacyjne oprogramowanie tworzone przez spółkę jest obecnie wykorzystywane przez producentów oświetlenia i czujników, umożliwia kontrolę i zarządzanie infrastrukturą oświetleniową i sensoryczną, a także dostarczanie rewolucyjnych usług dla osób zarządzających budynkami komercyjnymi – mówi Rafał Han, prezes Silvair. - Bluetooth jest obecnie jedyną technologią komunikacji radiowej spełniającą wszystkie wymagania niezbędne do profesjonalnych zastosowań w przestrzeniach komercyjnych. Oparcie na standardzie Bluetooth gwarantuje też kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w mod uł Bluetooth (np. telefony, sterowniki, czujniki) – dodaje Szymon Słupik, dyrektor ds. technologii Silvair. W organizacji Bluetooth Special Interest Group certyfikującej nowe standardy Bluetooth Szymon Słupik pełni rolę przewodniczącego Mesh Working Group. Wiodąca rola spółki i zastosowanie jej autorskich rozwiązań w procesie opracowywania standardu Bluetooth Mesh dają jej uprzywilejowaną pozycję konkurencyjną w procesie komercjalizacji rozwiązań opartych na tej technologii – podkreśla spółka w komunikacie. - Wprowadzenie na rynek oprogramowania Silvair niezwłocznie po certyfikacji standardu Bluetooth Mesh dało nam znaczącą przewagę. Wierzymy, że upowszechnienie się standardu Bluetooth Mesh spowoduje rewolucję w obszarze komercyjnych systemów inteligentnego oświetlenia i spowoduje ich gwałtowny rozwój ze względu na lepsze dostosowanie do potrzeb rynku – mówi Rafał Han.

Otoczenie rynkowe

Inteligentne systemy sterowania oświetleniem ( smart lighting), czyli rynek na którym działa spółka, stanowią jedno z rozwiązań koncepcji internetu rzeczy (ang. Internet of Things), wedle której podzespoły systemu gromadzą, przetwarzają lub wymieniają dane za pośrednictwem sieci komputerowej. Według raportu „Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide” przygotowanego przez analityków IDC, rynek internetu rzeczy na świecie wart będzie w 2020 r. już 1,5 bln USD. Sam rynek „smart lighting” jest w początkowej fazie rozwoju. Pierwsze rozwiązania komercyjne z tego zakresu, oparte o ideę internetu rzeczy, pojawiły się ok. 5 lat temu. Silvair należy więc do globalnych pionierów takich rozwiązań i dzięki swoim pracom nad standardem Bluetooth Mesh ma istotną przewagę konkurencyjną. Według raportu Smart Lighting Market - Global Forecast to 2022 (MarketsandMarkets) rynek inteligentnego oświetlenia osiągnie wartość 15,6 mld USD w roku 2022 (z poziomu 3 mld USD w roku 2016) a liczba dostarczonych urządzeń wzrośnie z 26,8 mln sztuk w 2016 roku do 1,27 mld sztuk w roku 2022. Autorzy raportu Smart Wireless Lighting (On World, Inc.) przewidują natomiast, że rynek inteligentnego oświetlenia w segmencie rozwiązań bezprzewodowych osiągnie wartość 4,76 mld USD w roku 2019, a liczba dostarczonych urządzeń bezprzewodowych wyniesie 160 mln sztuk. Zgodnie z prognozami zawartymi w raporcie Internet of Everything Market (ABI Research) w roku 2021 łączna liczba wszystkich urządzeń podłączonych do internetu może wynieść 48 mld sztuk. W tej liczbie 30% udziału stanowić będą urządzenia wyposażone w standard Bluetooth.
O firmie: Spółka Silvair Inc. została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware (USA). z siedzibą pod adresem: 717 Market Street, Suite 100, San Francisco, CA 94103, USA. Ma biuro w Krakowie, w którym pracuje ok. 70 osób, głównie inżynierów, rozwijających technologię i produkty. Spółka jest kontrolowana przez jej założycieli: Rafała Hana, Szymona Słupika i Adama Gembalę, którzy pełnią też kluczowe funkcje w jej kierownictwie. Silvair blisko współpracuje m.in. z czołowymi producentami sprzętu oświetleniowego, wśród których są takie firmy jak.: Murata Manufacturing, McWong International, Alphabet Lighting Demand Lighting, Danlers, Fulham, Ledeshi, LumEfficient, ERP Power i DG Light. Więcej na temat działalności firmy można przeczytać w naszym artykule z końca 2017 roku.
reklama
September 22 2021 15:16 V18.22.22-1