reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© pichetw dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 czerwca 2018

ARM przejmuje Stream Technologies

Stream Technologies to firma oferująca rozwiązania obsługujące fizyczną łączność pomiędzy urządzeniami dla wszystkich protokołów bezprzewodowych, co jest kluczowym elementem dostępności danych w IoT.

Wizja ARM zakładająca bilion połączonych urządzeń do 2035 roku zależy od wielu czynników, w tym faktu, czy firmy będą w stanie osiągnąć faktyczne korzyści biznesowe z danych IoT. Plusy wynikające z użycia tych danych są oczywiste: większa efektywność, krótszy czas wprowadzania nowych produktów na rynek, oszczędności i nowe źródła przychodów. Aby z tego skorzystać, niezbędne jest zagwarantowanie, by dane były pewne, bezpieczne i szybko dostępne. ARM, aby zapewnić bezpieczny rozwój, dostęp i zarządzanie połączonymi urządzeniami na dużą skalę, opracowało platformę ARM Mbed IoT Device Management. I właśnie dzięki przejęciu Stream Technologies będzie możliwe opracowanie następnej wersji tej platformy, która po integracji rozwiązań Stream Technologies, pozwoli na zarządzanie łącznością każdego urządzenia, niezależnie od jego lokalizacji lub sieci, w której pracuje. Stream wspiera bowiem łączność fizyczną we wszystkich głównych protokołach sieciowych, takich jak sieci komórkowe, LoRa, satelitarne, etc., a zarządzanie możliwe jest przy pomocy jednego interfejsu użytkownika. Bezproblemowe połączenie wszystkich urządzeń IoT jest niezwykle istotne, aby zapewnić dostęp do danych w odpowiednim czasie i przy adekwatnych kosztach we wszystkich aplikacjach. Stream Technologies powstało w 2000 roku.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1