reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Solgaz
Przemysł elektroniczny |

Solgaz ze zgodą na działalność w SSE

Producent AGD, firma Solgaz, otrzyma zgodę na prowadzenie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Świdnica.

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że 4 czerwca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Świdnica uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. wyraziła zgodę na wybór firmy SOLGAZ sp. z o. o. z siedzibą w Marcinowicach jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Świdnica.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama