reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 06 czerwca 2018

Apator zawarł ugodę z Tauronem Dystrybucja

Zarząd Apatora poinformował, że 5 czerwca 2018 roku doszło do zawarcia ugody pomiędzy Tauron Dystrybucja SA a konsorcjum z udziałem spółki zależnej – Apator Rector sp. z o.o., którego liderem jest Comarch SA.

Zgodnie z zawartą ugodą Tauron Dystrybucja SA obniżył żądanie zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji umowy na wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym z kwoty 30,2 mln PLN do kwoty 11,1 mln PLN, zrzekając się dalszego dochodzenia naliczonych kar umownych. Kary zostaną uregulowane przez Apator Rector sp. z o.o., przy czym zgodnie z postanowieniami zawartej ugody, będą podlegały rozliczeniu poprzez potrącenia umowne z wierzytelnościami o zapłatę wynagrodzenia za dodatkowe prace zidentyfikowane przez Tauron Dystrybucja SA o łącznej wartości ok. 24 mln PLN, których realizacja nastąpi w latach 2018-2022. Strony podjęły działania mające na celu zatwierdzenie w/w ugody przez właściwy sąd.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1