reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Hellyar Plastics Polska zainwestuje w strefie

Dostawca dla branży AGD i automotive, Hellyar Plastics Polska, kupi działkę o powierzchni 1,7 ha w podstrefie Łowicz Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Jak poinformowała Łódzka SSE, 25 maja 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łowicz, Kompleks 4 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Łowiczu o łącznej powierzchni 1,7108 ha. Ofertę do przetargu złożyła firma Hellyar Plastics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora. Hellyar Plastics Polska wybuduje w Łowiczu nowy zakład produkcyjno-magazynowy, zajmujący się produkcją wyrobów na bazie tworzyw sztucznych wykorzystywanych m.in. w branży AGD i automotive. W związku z nową inwestycją, przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4,2 mln EUR w terminie do 31 grudnia 2020 roku oraz zatrudnić na terenie strefy co najmniej 14 nowych pracowników w terminie do 31 grudnia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do końca 2023 roku.
March 29 2023 21:41 V20.13.15-2
reklama
reklama