reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 29 maja 2018

Sonel poprawia marże

W minionym kwartale skonsolidowane przychody spółki wyniosły 20,2 mln zł wobec 19,8 mln zł uzyskanych rok wcześniej. EBIT skoczył o 78% do 1,6 mln zł, a zysk netto o 138% i przekroczył 1,1 mln zł.

Główny wpływ na znaczącą poprawę wyników miały rezultaty uzyskane przez Sonel SA. Spółka w Indiach osiągnęła w I kwartale 2018 niewielki zysk (12,6 tys. zł), przy sprzedaży na poziomie 770 tys. zł, wobec przychodów sięgających 495 tys. zł i straty za podobny okres 2017 roku. Nieznaczny poziom sprzedaży odnotował Foxytech. Podmiot ten działa w zupełnie nowej konfiguracji. Aktualnie jego działalność sprowadza się do realizacji sprzedaży poprzez sklep internetowy smarthome24.pl. W II kwartale 2018 Foxytech rozpoczął dystrybucję nowego produktu - wskaźnika zanieczyszczenia smogiem. Spółka, w I kwartale 2018 roku, uzyskała 82 tys. zł sprzedaży, ponosząc stratę na poziomie 18 tys. zł. Sonel T&M realizuje sprzedaż na rynku amerykańskim. Przychody uzyskiwane w USA pochodzą głównie z usług wypożyczania i z konsultingu. Spółka osiągnęła przychód na poziomie 806 tys. zł i stratę w wysokości 557 tys. zł. - Kluczowym podmiotem istotnym dla oceny całości grupy jest Sonel SA. Podmiot ten w I kwartale 2018 osiągnął sprzedaż na poziomie podobnym do roku poprzedniego oraz wynik netto 1,5 mln zł wobec 0,7 mln zł za rok poprzedni – czytamy w raporcie kwartalnym spółki. Grupa najwięcej sprzedała w obszarze mierników – za 13,8 mln zł (+18% r/r). Eksport w tym segmencie stanowił około 5,5 mln zł. W drugim z segmentów - usługi - uzyskano 6,4 mln zł (-20%). W tym przypadku z eksportu pochodziło 2,95 mln zł. W grupie trwają prace nad rozwojem kolejnych grup produktowych oraz ekspansją na nowe rynki zbytu. Spółka uzależnia powodzenie tych działań od wyodrębnienia takiego segmentu, który pozwoli na uzyskanie odpowiedniej skali sprzedaży, oraz rentowności, a także zapewni sfinansowanie kosztów opracowania nowych rozwiązań metrologicznych. Niedawno akcjonariusze Sonela zdecydowali o wypłacie tegorocznej dywidendy. Do podziału trafi 1,4 mln zł. To daje na jedną akcje 0,10 zł. Dniem dywidendy jest 29 czerwca, a wypłaty 16 lipca. Spółka od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W ostatnich czterech dywidenda wahała się w przedziale 0,25-0,60 zł. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1