reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ES System Przemysł elektroniczny | 28 maja 2018

ES-System zwiększa sprzedaż w kraju

Biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę na rynku krajowym, wyniki I kwartału br. i wielkość portfela zamówień, zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej w sprzedaży krajowej w II kwartale 2018 r. w stosunku do wyniku II kwartału 2017 r. – informuje firma

– Bieżący rok rozpoczęliśmy z dobrym portfelem zleceń na rynku krajowym. Sprzedaż w Polsce wzrosła o ponad 11% r/r, co jest pochodną dobrej koniunktury na rynku krajowym. Na rynkach eksportowych zanotowaliśmy spowolnienie, efekt m.in. przesunięć w realizacji projektów. Zyski w I kwartale br. pozostały pod wpływem kosztów wsparcia sprzedaży. Wzmożone działania prosprzedażowe powinny przełożyć się na pozytywne wyniki w kolejnych okresach – komentuje Rafał Gawrylak, prezes zarządu ES-SYSTEM SA. W I kwartale 2018 r. ES-SYSTEM wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 41,7 mln zł, tj. 1,5% wzrostu r/r, pochodna wzrostu sprzedaży krajowej. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I kwartale 2018 r. wyniosła 40,8% i była wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r. o 2,9 p.p. W I kwartale 2018 r. spółka zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 33,4 mln zł, tj. wzrost o 11,1% r/r, pochodna dobrej koniunktury na rynku w Polsce oraz terminowej realizacji projektów. W omawianym okresie wzrost sprzedaży odnotowano w segmencie oświetlenia architektonicznego (o 28,5% r/r), zewnętrznego (o 10,6% r/r) oraz w segmencie sterowania (o 64,1% r/r). W pozostałych segmentach odnotowano nieznaczne spadki: w oświetleniu przemysłowym sprzedaż spadła o 2,2% r/r, a w oświetleniu awaryjnym o 5,1% r/r. Grupa pracuje nad nową ofertą produktów w tych segmentach. Sprzedaż zagraniczna ES-SYSTEM w I kwartale br. ukształtowała się na poziomie 8,3 mln zł, tj. spadek o 24,6% r/r. Spowolnienie w eksporcie jest zgodne z oczekiwaniami Zarządu i wynika z niższego o 9% r/r poziomu zamówień oraz przesunięć w realizacji kilku projektów. W I kwartale 2018 r. sprzedaż rozwiązań LED-owych wzrosła o 18% r/r, do poziomu 32,5 mln zł. Udział LED w całości sprzedaży wyniósł 78,1% wobec 67,5% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I kwartale 2018 r. sprzedaż rozwiązań LED na rynku krajowym wyniosła 25,7 mln zł, tj. wzrost o 31% r/r, a udział oświetlenia LED w całości sprzedaży krajowej stanowił 77,1%, wobec 65,5% w I kwartale 2017 r. Sprzedaż eksportowa rozwiązań LED wyniosła 6,8 mln zł, tj. 15% spadku r/r, a udział oświetlenia LED w całości sprzedaży eksportowej stanowił 81,7%, wobec 72,9% w I kwartale 2017 r. – Oświetlenie LED jest jednym z filarów rozwoju ES-SYSTEM. Nowoczesne rozwiązania LED stanowią już blisko 80% całości sprzedaży Grupy. To rozwiązania bardziej efektywne energetycznie i ekonomicznie. LED-y stwarzają nieograniczone możliwości dla architektów i designerów światła, co jest szczególnie ważne w oświetleniu architektonicznym i iluminacjach – podkreśla prezes Gawrylak. W planach jest rozwój kolejnych rozwiązań oświetleniowych, w tym nowoczesnych naświetlaczy CYBERIA LN, liniowego systemu oświetlenia technicznego LEDEX TOP 3, jak również stworzenie oferty opraw odpornych na niekorzystne warunki środowiskowe. W 2018 r. Zarząd planuje wydatki inwestycyjne na poziomie 9 mln zł. © ES-System
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-1