reklama
reklama
© WB Przemysł elektroniczny |

WB Electronics: przychody w dół, ale wyższy zysk

WB Electronics przedstawił raport roczny za 2017 rok. Po raz kolejny produktami dominującymi w rocznej sprzedaży były cyfrowe systemy łączności, zintegrowane systemy dowodzenia i kierowania ogniem oraz bezpilotowe systemy latające.

- Przychody netto ze sprzedaży Grupy w 2017 roku wyniosły 300,9 mln zł i były niższe od przychodów ze sprzedaży w roku 2016 o 15,2%. Na uwagę jednak zasługuje wzrost rentowności, gdyż pomimo spadku przychodów ze sprzedaży skonsolidowany zysk netto wzrósł z 26,2 mln zł w 2016 roku do 33,3 mln zł w roku 2017 – czytamy w liście zarządu do obligatariuszy. Wśród istotnych wydarzeń 2017 roku należy wymienić pozyskanie przez spółkę inwestora finansowego, który będzie ją wspierał w realizacji planów rozwojowych. Planowana jest również dalsza współpraca spółek z Grupy Kapitałowej z uczelniami technicznymi oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz uczestnictwo w programach dotyczących rozwoju sił zbrojnych RP oraz NATO. - Działalność badawczo – rozwojowa to jeden z podstawowych obszarów naszej działalności umożliwiających modernizację oraz poszerzanie oferty produktowej, również o zupełnie nowe rozwiązania – podkreśla zarząd WB Electronics. Jak informuje zarząd, w kolejnym roku WB Electronics zamierza nadal umacniać swoją pozycję w Polsce i poza nią oraz rozwijać działalność na kolejnych rynkach zagranicznych. WB Electronics działa na rynku uzbrojenia od 1997 r. Firma prowadzi działalność na rynku integracji produktów oraz systemów uzbrojenia w system zarządzania polem walki. W ramach integracji systemów firma oferuje szeroki portfel wyrobów elektronicznych i oprogramowania komputerów. Produkty WB koncentrują się na obszarze łączności (łączność foniczna, cyfrowa, przewodowa i bezprzewodowa), przetwarzania informacji (komputery pojazdowe i przenośne, routery) oraz oprogramowania dedykowanego do ww. urządzeń. Relatywnie nową kategorią produktów oferowanych przez spółkę są sensory: głowice optoelektroniczne (głównie do UAV) oraz czujniki chemiczne. Z punktu widzenia zastosowanych technologii, urządzenia te łączą zaawansowaną elektronikę z mechaniką precyzyjną. W skład Grupy WB Electronics SA wchodzą firmy: Flytronic, Radmor, Arex, MindMade, WBE Technologies. Grupa w 2017 roku zatrudniała około 800 osób. Źródło: © WB Group
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-1