reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Rynki | 18 maja 2018

W robotyk臋 i technologie kognitywne b臋d膮 inwestowa膰 wszystkie bran偶e

Deloitte: Do 2021 roku wydatki firm na rozw贸j i wdro偶enie system贸w sztucznej inteligencji wynios膮 w skali globalnej 200 mld dolar贸w.
Zdaniem ekspert贸w Deloitte kilka czynnik贸w nap臋dza rozw贸j technologii kognitywnych i robotyki. 鈥 S膮 to przede wszystkim rosn膮ce ilo艣ci danych, kt贸re firmy musz膮 przetworzy膰. Do tego rozw贸j internetu i mo偶liwo艣ci chmur obliczeniowych sprawiaj膮, 偶e firmy s膮 coraz bardziej obecne w sferze cyfrowej. Dodatkowo powstaj膮ce algorytmy uczenia maszynowego pozwalaj膮 na wykorzystanie robot贸w w nowych rolach 鈥 m贸wi Pawe艂 Zarudzki, starszy mened偶er w dziale konsultingu Deloitte, lider zespo艂u robotyzacji i automatyzacji kognitywnej.

Coraz wi臋ksza ilo艣膰 danych oraz tempo rozwoju technologii cyfrowych sprawia, 偶e dotychczasowe funkcjonowanie firm przestaje by膰 efektywne. Wiele przedsi臋biorstw rozwi膮zania swoich problem贸w upatruje we wdra偶aniu sztucznej inteligencji oraz robotyki. Wed艂ug danych firmy doradczej Deloitte tempo wzrostu wydatk贸w firm na implementacj臋 technologii kognitywnych b臋dzie ros艂o 艣rednio rokrocznie w latach 2017-2021 o 50 proc. w skali globalnej. Osobnym wyzwaniem pozostaje tematyka wp艂yw robot贸w na rynek pracy. O znaczeniu automatyzacji i robotyzacji dla biznesu by艂a mowa, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
To wszystko sprawia, 偶e dynamika wzrostu wydatk贸w na wdro偶enie system贸w sztucznej inteligencji (AI) w latach 2017-2021 ma wynie艣膰 50 proc., a to oznacza 艂膮czne wydatki na poziomie 200 mld dolar贸w. Jak przewiduj臋 eksperci Deloitte w analizie 鈥濩ognitive technologies. A technical primer” inwestycje b臋d膮 ponosi膰 przedsi臋biorstwa reprezentuj膮ce szeroki wachlarz bran偶: od s艂u偶by zdrowia, poprzez handel, bankowo艣膰 a偶 do przemys艂u wytw贸rczego.

Dotyczy to r贸wnie偶 robotyzacji. Z badania Deloitte 鈥濼he robots are ready, are you” wynika, ze spo艣r贸d tych firm, kt贸re znajduj膮 si臋 ju偶 na etapie wdra偶ania robotyki, 78 proc. oczekuje zwi臋kszenia nak艂ad贸w finansowych w ci膮gu kolejnych trzech lat. Ich inwestycje w tym obszarze poch艂on臋艂y dotychczas 艣rednio 3,5 mln dolar贸w. Natomiast ci, kt贸rzy s膮 w fazie pilota偶u planuj膮 艣rednio wyda膰 na ten cel 1,5 mln dolar贸w. 鈥 Technologie kognitywne oferuj膮 r贸偶norodne rozwi膮zania, wykraczaj膮ce poza tradycyjne zastosowania, takie jak automatyzacja proces贸w i redukcja koszt贸w. Sztuczna inteligencja mo偶e zast膮pi膰 niekt贸re ludzkie zadania oraz istotnie wesprze膰 proces podejmowania decyzji. Przewaga konkurencyjna b臋dzie osi膮gana poprzez wzmocnienie ludzkich mo偶liwo艣ci, a nie tylko ich zast臋powanie czy replikowanie 鈥 m贸wi Pawe艂 Zarudzki. 鈥 Nie ba艂bym si臋, 偶e nie b臋dziemy mieli pracy, ta praca b臋dzie po prostu inna 鈥 skomentowa艂 uczestnik panelu Pawe艂 Sujecki, prezes zarz膮du ProService Finteco. 鈥 Te zawody, kt贸re wymagaj膮 kreatywno艣ci pozostan膮 w r臋kach ludzkich. Ten obraz utraty pracy nie jest taki czarny. Powinni艣my ca艂y czas podnosi膰 nasze kwalifikacje, aby by膰 bardziej atrakcyjni dla pracodawcy. Inaczej trudno b臋dzie nam konkurowa膰 z innymi gospodarkami 鈥 doda艂a w trakcie panelu Jolanta Jaworska, wiceprezes ds. publicznych i regulacji, IBM Polska.

Rozbie偶no艣ci pomi臋dzy teori膮 a praktyk膮

Zastosowanie automatyzacji, robotyki i sztucznej inteligencji w biznesie gwa艂townie przyspiesza. A偶 41 proc. dyrektor贸w HR bior膮cych udzia艂 w globalnym badaniu Deloitte 鈥濰uman Capital Trends. Rise of the social enterprise” ocenia ten temat jako bardzo wa偶ny. Prawie po艂owa (47 proc.) respondent贸w twierdzi, 偶e ich organizacje s膮 g艂臋boko zaanga偶owane w projekty automatyzacji, 24 proc. wykorzystuje sztuczn膮 inteligencj臋 i robotyk臋 do wykonywania rutynowych zada艅, 16 proc. do podnoszenia ludzkich umiej臋tno艣ci i 7 proc. do ca艂kowitej restrukturyzacji.

W tym roku 42 proc. ankietowanych uwa偶a, 偶e sztuczna inteligencja b臋dzie szeroko stosowana w ich organizacjach w ci膮gu trzech do pi臋ciu lat. Jednak pomimo tych przewidywa艅 tylko 17 proc. deklaruje zar贸wno znajomo艣膰 koncepcji sztucznej inteligencji, jak i mo偶liwo艣ci jej zastosowania w swoich firmach.

Barier wdra偶ania robotyki i sztucznej inteligencji wci膮偶 nie brakuje. Do najpowa偶niejszych nale偶y zaliczy膰: konieczno艣膰 ich integracji z istniej膮cymi systemami, brak zrozumienia wewn膮trz firmy, brak odpowiednio wykwalifikowanych kadr oraz konieczno艣膰 zmiany w zarz膮dzaniu. 鈥 Robotyka umo偶liwia automatyzacj臋 powtarzalnych czynno艣ci, pozwalaj膮c jednocze艣nie skr贸ci膰 czas realizacji proces贸w, ograniczy膰 liczb臋 b艂臋d贸w i obni偶y膰 koszty w stopniu wy偶szym ni偶 dotychczas wykorzystywanymi metodami. Wdro偶enie robot贸w na du偶膮 skal臋 musi by膰 powi膮zane ze zmian膮 modelu operacyjnego. W nowej rzeczywisto艣ci wysokiej klasy specjali艣ci koncentruj膮 si臋 na rozwijaniu robot贸w, a nie jak dotychczas na realizacji proces贸w, kt贸re dzi臋ki zastosowaniu nowych technologii s膮 zautomatyzowane 鈥 m贸wi Pawe艂 Zarudzki.

Rynek pracy dla ludzi i robot贸w

Z bada艅 Deloitte wynika, 偶e zdaniem firm roboty mog膮 zast膮pi膰 jedn膮 pi膮t膮 pracownik贸w zatrudnionych w pe艂nym wymiarze godzin, a jednocze艣nie pozwalaj膮 na zwi臋kszenie przychod贸w. W opinii mened偶er贸w inwestycje w robotyk臋 maj膮 szans臋 zwr贸ci膰 si臋 ju偶 po niespe艂na dwunastu miesi膮cach. Inne szacunki, kt贸re pojawiaj膮 si臋 w raporcie Deloitte 鈥濧utomation is here to stay, but what about your workforce?” m贸wi膮 o tym, 偶e roboty s膮 w stanie zast膮pi膰 16 proc. pracuj膮cych os贸b i to ju偶 do 2025 roku. 鈥 Automatyka i robotyka powinny pom贸c cz艂owiekowi a nie my艣le膰 za niego. Dlatego nale偶y zachowa膰 dystans do tego co podpowiadaj膮 nam algorytmy 鈥 m贸wi Pawe艂 Zarudzki.

Dyskusja o zagro偶eniu dla rynku pracy ze strony robot贸w i sztucznej inteligencji trwa od kilku lat i coraz cz臋艣ciej pojawia si臋 r贸wnie偶 w Polsce. W 2017 roku 40 proc. badanych dyrektor贸w HR w Polsce twierdzi艂o, 偶e sztuczna inteligencja nie wp艂ynie na struktur臋 zatrudnienia w ich firmie. Rok p贸藕niej prawie jedna trzecia os贸b (31,5 proc.) uwa偶a, 偶e AI b臋dzie mia艂a znacz膮cy wp艂yw na struktur臋 zatrudnienia. 鈥 Odpowied藕 na pytanie jak b臋dzie wygl膮da艂 rynek pracy z zastosowaniem robot贸w i sztucznej inteligencji nie jest jednoznaczna. W naszej opinii w ci膮gu najbli偶szych kilku lat miejsca pracy b臋d膮 budowane wok贸艂 proces贸w i zada艅, a w dalszej kolejno艣ci b臋dziemy szuka膰 do nich optymalnych rozwi膮za艅, nie zak艂adaj膮c z g贸ry, kto ma je wykona膰: cz艂owiek czy maszyna 鈥 m贸wi Pawe艂 Zarudzki.

鈥 Automatyzacja i robotyka mog膮 by膰 r贸wnie偶 szans膮 鈥 stwarzaj膮 nam pole do dalszego rozwoju w tych sferach gdzie mo偶emy by膰 jeszcze lepsi 鈥 podsumowa艂 Pawe艂 Panczej, przedstawiciel ABSL.

reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
January 11 2019 20:28 V11.10.27-1